Skip to content

DPO กับ อาชีพแห่งอนาคต

  • by

คุณนนทวัฒน์ สาระมาน ร่วมเสวนา ในงาน DCT DIGITAL FUTURE TALKS ในหัวข้อ “การทำงานด้านคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในองค์กร กับ อาชีพแห่งอนาคต “Data Protection Officer (DPO)” ในวันพุธที่ 2 มิ.ย. 2564 เวลา 16.00 น. ที่ผ่านมา