Skip to content

รับเชิญบรรยายหลักสูตร วทร รุ่น 53 ผ่านออนไลน์

  • by

 เป็นปีที่ 3  ที่ได้รับเกียรติทางวิทยาลัยการทัพเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ  ให้มาบรรยายเป็นเวลา 5 วันในหลักสูตรสำหรับผู้บริหารระดับสูง