Skip to content

เริ่มต้น

“พ่อครัวไซเบอร์” อยากเห็นเทคโนโลยีไซเบอร์สัญชาติไทยในเวทีโลก
หากเทียบการทำอาหาร คือต้องลงมือทำและลงมือปฏิบัติ เข้าครัว และทำอาหาร ปรุงหาร แต่ผมก็คงเป็นคนชอบคิดสูตรอาหาร อาหารนี้จะอร่อย เป็นที่นิยมหรือไม่ได้เป็นที่นิยม คนชอบไม่ชอบ โดยทุกการปรุงแต่งอาหารเมนูนี้ต้องเริ่มจากตัวผม

เช่นเดียวกัน การทำอาหารก็ไม่ต่างกับงานศิลปะอย่างหนึ่ง งานเขียนซอฟต์แวร์ก็เป็นงานศิลปะอย่างหนึ่ง เราสร้างสรรค์งานศิลปะเป็นชิ้นงานบางชิ้นสามารถทำให้เรามีรายได้ บางชิ้นไม่สามารถสร้างรายได้แต่ได้กล่อง บางชิ้นทำให้เรามีวันนี้

ในเว็บไซต์นี้ การเก็บเรื่องราวที่ผ่านมาที่ตัวเองได้มีส่วนร่วม การทำงานและเป็นบันทึกความทรงจำไว้ต่อไป