กิจกรรม “Through Ideas Into Practice” ที่ SPU

เกือบโค้งสุดท้ายล่ะในกิจกรรม “Through Ideas Into Practice” วันที่ 9 ตุลาคม 2564 จัดโดยมหาวิทยาลัยศรีปทุม ตลอดระยะเวลา 4 เดือนเต็มกับการเป็นผู้จัดและดูแลหลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่ Cybersecurity for Business รุ่นที่ 3 online ตลอดทั้งหลักสูตรเป็นครั้งแรกที่ทีมเราใส่แนวคิดการสร้างธุรกิจ Cybersecurity ที่คำนึงถึง สิ่งแวดล้อม, สังคม, และ การมีธรรมาภิบาล มากกว่าการสร้างรายได้ และแสวงหาผลกำไร โดยนำเอา “Digital Empathy”ใส่เข้าไปในหลักสูตรครั้งนี้ด้วยโดยวันนี้มีแข่งขัน 10 กลุ่ม จากสาขา Digital Transformation, Big data และ Cybersecurity นำเสนอโครงงาน Cybersecurity ได้รางวัลมา 2 กลุ่ม คือได้โหวตชนะ ที่ 1 และ 3 (ตบมือ)


Posted

in

by

Tags: