ความร่วมมือ CIPAT กับ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564  ที่ผ่านมา

จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ผนึกกำลังร่วมมือกัน 3 องค์กร ระหว่าง คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับ บริษัท โค้ดดิ้ง ฮับ จํากัด และ สมาคมส่งเสริมนวัตกรรมเทคโนโลยีไซเบอร์ (CIPAT) ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม ZOOM โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนา สุขวารี คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU ร่วมกับ นายจีรวุฒิ วงศ์พิมลพร CEO, Founder บริษัท โค้ดดิ้ง ฮับ จำกัด และ นายนนทวัตต์ สาระมาน นายกสมาคมส่งเสริมนวัตกรรมเทคโนโลยีไซเบอร์ CIPAT

โดยทาง CIPAT ร่วมมือด้านวิชาการ Cybersecurity for Business ที่ได้จัดทำร่วมกับมหาวิทยาลัยศรีปทุมอย่างต่อเนื่อง ในหลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่ เป็นเวลา 3 รุ่น โดยได้รับเสียงตอบรับได้ดีมาโดยตลอด  ในความร่วมมือกันนี้จะเป็นการสร้างสรรค์หลักสูตร Cybersecurity และโครงการที่เกิดขึ้นให้เป็นรูปธรรมยิ่งขึ้นต่อไปในอนาคต


Posted

in

by

Tags: