ความเปลี่ยนแปลงที่เหมือนเดิม

ความเปลี่ยนแปลงที่เหมือนเดิม (เหล้าใหม่ในขวดเก่า)

จากหนังสือฟิสิกส์นิวตัน หน้า 92 ได้พูดว่า “ธรรมชาติและปรากฏการณ์ของธรรมชาติทั้งหมดล้วนเกี่ยวข้องกับการหมุน ไมว่าจะเล็กระดับอะตอมซึ่งมีอิเล็กตรอนหมุนรอบนิวเคลียส … … ทุกอย่างก็ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลการหมุนทั้งสิ้น เช่น โลกหมุนรอบตัวเอง ดาวเคราะห์หมุนรองดวงอาทิตย์ กาแล็กซีหมุนรอบหลุมดำ การหมุนคือสถานะที่จะทำให้จักวาลคงอยู่ได้”
การหมุนทำให้เกิดกลางวัน กลางคืน กลางวัน และ กลางคืนสลับกันไปไม่สิ้นสุด เกิดน้ำขึ้น น้ำลง เกิดฤดูร้อน ฝน หนาว หรือแม้แต่ เกิด แก่ เจ็บ ตาย ก็เกิดขึ้นอย่างไม่สิ้นสุด ..

การหมุนนี้เอง มันทำให้เหตุการณ์ที่พบเจอเหมือนเป็นเหตุบังเอิญ ที่อาจกล่าวได้ว่า เป็นความเปลี่ยนแปลงที่เหมือนเดิม
ยกตัวอย่างเช่น ความสำเร็จในแต่ละช่วงวัย
40 ปีฐานะมั่นคง
30 ปี ความสำเร็จด้านคู่ครอง <——–> 50 ปี ความสำเร็จด้านคู่ครอง
20 ปี มีมิตรสหายมากมาย <——-> 60 ปี มีมิตรสหายมากมาย
10 ขวบ เป็นลูกหลานอันเป็นที่รัก <——–> 70 ปี เป็นที่รักของลูกหลาน
1 ขวบ สามารถเดินได้เอง <———–> 80 ปี สามารถเดินได้เอง (เพื่อลงดิน)

และในโลกอินเตอร์เน็ต

Web 1.0 Web 2.0
DoubleClick –> Google AdSense
Ofoto –> Flickr
Akamai –> BitTorrent
mp3.com –> Napster
Britannica Online –> Wikipedia
personal websites –> blogging
evite –> upcoming.org and EVDB
domain name speculation –> search engine optimization
page views –> cost per click
screen scraping –> web services
publishing –> participation
content management systems –> wikis
directories (taxonomy) –> tagging (“folksonomy”)
stickiness –> syndication

การเมือง ???? —> ???
ลักษณะเหมือน Simple Harmonic motion คือการเคลื่อนที่แบบกลับไปกลับมาซ้ำแนวเดิม
ทั้งหมดนี้ ฝากคิดดูกันเองครับ

อ้างอิงจากหนังสือ ฟิสิกส์นิวตัน ทันตแพทย์สม สุจีรา
what is web 2.0 จาก Oreilly

นนทวรรธนะ สาระมาน
Nontawattana Saraman

Posted

in

,

by

Tags: