จัดฝึกอบรมให้สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นการนำ Cybersecurity มาป้องกัน Smart City ในท้องถิ่น

จัดฝึกอบรมด้าน Cybersecurity และกฎหายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDPA ให้กับ สถาบันพัฒนาบุคคลากรท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ช่วงวันที่ 5 สิงหาคม 2565 เพื่อการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการทำการทำ Digital Transformation ในการพัฒนาท้องถิ่นให้เป็น Smart City ต้องคำนึงถึงด้าน Cybersecurity อย่างไร ในงานนี้ได้ผู้ร่วมอบรมเป็นข้าราชการและเจ้าหน้าที่ด้านวิชาการสำนักคอมพิวเตอร์ แต่ละเทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนตำบล หลายจังหวัด


Posted

in

by

Tags: