จัดฝึกอบรม Cybersecurity Awareness สำหรับคุณหมอ กลุ่ม Non-IT ให้กับโรงพยาบาลเวชธานี

 วันที่ 15 และ 18 ธันวาคม 2563 ทางบริษัททูนาเบิล โปรเจค จำกัด ได้จัดฝึกอบรม Cybersecurity Awareness ให้กับ โรงพยาบาลเวชธานี จำนวน 2 รุ่น โดยมีระดับผู้บริหาร ฝ่าย HR การตลาด และ คุณหมอ ในการฝึกอบรม ได้มีการสาธิต การติด Phishing และ Ransomware รวมถึงจำลองสถานการณ์สมมุติ ในการติด Phishing และ Ransomware เพื่อสร้างความเข้าใจจากการปฏิบัติงานจริง โดยคุณนนทวัตต์ สาระมาน จัดการบรรยายด้วยตัวเอง


Posted

in

,

by

Tags: