จัดอบรม EA + Cybersecurity ให้กับองค์การเภสัชกรรม

วันที่ 3-5 สิงหาคม 2565 ที่โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค ได้มีโอกาสนำทีมมาจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับองค์การเภสัชกรรมในหัวข้อเรื่อง โครงการอบรม สถาปัตยกรรมการจัดการองค์กร Enterprise Architecture Work Shop ส่วนขยายผล รวมกับความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ตามมาตรฐานสากล ISO27001 และ NIST Security Framework


Posted

in

by

Tags: