ที่ไหนๆ ก็เล่น P2P

P2P ต้นเหตุทำให้ Network ถ่วม <อ่านเพิ่มเติมได้ที่ http://www.sran.org/index_html/Network_flood>

ตัวอย่างเครือข่ายที่มี Traffic ถ่วม ก็เพราะที่ไหนๆ ก็เล่น P2P

ในหน้าจอระบบ SRAN Securityมีจุดสังเกตที่จะสามารถทราบถึงอาการของเครือข่ายว่ามีการใช้งานข้อมูลอย่างหนาแน่นหรือไม่เราสามารถตรวจดูได้จากหน้า summary

รูปที่ 1 แสดงถึงจำนวนข้อมูลที่รับและส่งบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ที่เป็นปกติ

รูปที่ 2 แสดงถึงจำนวนข้อมูลที่รับและส่งบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ที่ผิดปกติ

จะเห็นได้ว่าในรูปที่ 2 มีความหนาแน่นของการรับส่งข้อมูล บนเครือข่ายจำนวนมาก และอาจส่งผลทำให้เครือข่ายคอมพิวเตอร์นั่นทำการรับและส่งข้อมูลใหม่ที่เกิดขึ้น ทำได้ช้าและไม่คล่องตัว

เรามาพิจารณากันว่าเหตุของปัญหาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ที่ทำให้รับและส่งข้อมูล ช้า เกิดจากอะไร

รูปที่ 3 ภาพการใช้โปรแกรม P2P ที่เกิดขึ้นบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่มีความหนาแน่นในการรับส่งข้อมูล (คลิกที่รูปเพื่อดูภาพใหญ)่

ภัยคุกคามที่อาจเกิดจากการเล่น P2P นอกจากทำให้ bandwidth ของเครือข่ายคอมพิวเตอร์นั่น เต็มแล้ว ยังอาจส่งผลให้ malware บางชนิดหลุดแถมมากับการ download จาก dark site ได้บางที่ได้เช่นกัน และสำคัญที่สุดการ download โดยใช้เทคโนโลยี P2P มักจะละเมิดลิทธิสิทธิทางปัญญา ไม่ว่าเป็นหนัง ละคร เพลง และอื่นๆ โดยส่วนใหญ่แล้วมักเป็นเรื่องที่ไม่มีประโยชน์กับองค์กรนัก

นนทวรรธนะ สาระมาน
Nontawattana Saraman


Posted

in

,

by

Tags: