บรรยายกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สถาบันพระบรมราชชนก

 ในวันที่ 6 กันยายน 2564 ได้รับเชิญบรรยายเรื่องพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDPA 


Posted

in

,

by

Tags: