บรรยายการสืบหาผู้กระทำความผิดทางอินเทอร์เน็ต ให้กับ ตำรวจภูธรภาค 4

 ในวันที่ 16 – 18 สิงหาคม 2560 ได้มาบรรยายการสืบหาผู้กระทำความผิดทางอินเทอร์เน็ต ให้กับ ตำรวจภูธรภาค 4 และมีการจัด Road Show ให้ความรู้ในงาน Smart City Thailand 4.0  รวมกับบริษัทเอ็มพีเซ็ด โซโลชั่น โดยในส่วนหนึ่งมีการให้ความรู้  พรบ. คอมพิวเตอร์ ฉบับใหม่ โดยทีมงาน SRAN


Posted

in

,

by

Tags: