บรรยายการหาเทคโนโลยีมารองรับ พ.ร.บ. คอมพ์ฯ ที่กรมชลประทาน


วันที่ 11 มกราคม 2551 ได้บรรยายการหาเทคโนโลยีมารองรับ พ.ร.บ. คอมพ์ฯ โดยใช้ระบบ SRAN Security Center ทางเลือกใหม่ในการเก็บบันทึกข้อมูลจราจร ให้สอดคล้องกับ พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ให้กับ พนักงานที่ดูแลระบบไอที ทั่วประเทศของกรมชลประทาน บรรยายที่สำนักงานใหญ่กรมชลประทาน
ในการบรรยายในครั้งนี้ พูดถึง การเก็บ Log ตาม พ.ร.บ ตามความจำเป็นและพอเพียง
1. สาระสำคัญในการเก็บบันทึกข้อมูลจราจร (Log) เพื่อระบุตัวตน ใคร ทำอะไร ที่ไหน อย่างไร เวลาใด
2. เทคโนโลยีที่ใช้ให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ คอมพิวเตอร์ และใช้งบประมาณแบบพอเพียง สะดวกในการใช้งาน ลดความซับซ้อน
2. ใช้เทคนิค NBA (Network Behaviors Analysis) และเทคนิค Flow Collector บนระบบ SRAN เพื่อจับเพื่อดูพฤติกรรมการใช้งานของเครื่อง Client ที่ออกสู่อินเตอร์เน็ท (ส่วนใหญ่ภัยคุกคาม ที่มีผลกระทบกับ กฏหมายฉบับนี้มักเกิดจากการใช้งานอินเตอร์เน็ท) ทั้งที่เป็นข้อมูลปกติ และข้อมูลไม่ปกติ พร้อมทั้งการทำ Data Hashing การจัดทำ NTP (Time Server) และการยืนยันความไม่เปลี่ยนแปลงข้อมูลจราจรที่เก็บบันทึกไว้
3. ใช้ syslog server เก็บ Log เฉพาะ เครื่องแม่ข่ายที่สำคัญ และอุปกรณ์ที่สำคัญ
เพื่อรองรับใน มาตรา 3 และ มาตรา 26
4. อธิบายแนวคิด Hybrid Log Recorder นับได้ว่าเป็นที่แรกที่ได้บรรยายแนวคิดนี้

นนทวรรธนะ สาระมาน
Nontawattana Saraman

Posted

in

, ,

by

Tags: