บรรยายพิเศษ Digital Transformation สมาคมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

 นายนนทวัตต์ สาระมาน นายกสมาคมส่งเสริมนวัตกรรมเทคโนโลยี CIPAT ได้ร่วมสัมมนาออนไลน์  Digital Transformation ก้าวสู่มหาวิทยาลัยยุคดิจิทัล วันที่ 10 กันยายน 2564 เวลา 9:00

โดยได้รับโอกาสให้บรรยายเรื่องกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDPA สำหรับมหาวิทยาลัย


Posted

in

,

by

Tags: