บรรยายเรื่องปิดรูรั่วสงครามข้อมูลในอุตสาหกรรม 4.0

 ประธานที่ปรึกษาบริษัททูนาเบิลโปรเจคฯ นายนนทวัตต์ สาระมาน ได้ให้สัมภาษณ์กับทางช่อง 5 ถึงแนวคิด สร้างชาติด้วยดิจิทัล ให้คนไทยเป็นหนึ่งเดียว ในงานวิศวกรรมแห่งชาติ ปี 2018 

โดยได้ขึ้นบรรยายในหัวข้อ ปิดรูรั่วสงครามข้อมูลในอุตสาหกรรม 4.0

ประธานที่ปรึกษาบริษัททูนาเบิลโปรเจคฯ นายนนทวัตต์ สาระมาน ได้ให้สัมภาษณ์กับทางช่อง 5 ถึงแนวคิด สร้างชาติด้วยดิจิทัล ให้คนไทยเป็นหนึ่งเดียว ในงานวิศวกรรมแห่งชาติ ปี 2018

ภาพถ่ายร่วมกับนายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ดร.ธเนศ วีระศิริ เลขาธิการวิศวกรรมสถาน ทศพร ศรีเอี่ยม และ นนทวัตต์ สาระมาน ภาพแห่งความประทับใจ ในงานวิศวกรรมแห่งชาติปี 2018
Nontawatt with Bigdata

Posted

in

,

by

Tags: