บรรยาย Cybersecurity for digital business

วันที่ 5 มิถุนายน 2565 ได้มีโอกาสได้บรรยายหัวข้อ Cybersecurity for digital business ให้กับทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ให้คณะบริหารธุรกิจ ซึ่งเป็นหัวข้อที่ต้องการสื่อสารให้สำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการปรับธุรกิจให้รู้ทันภัยคุกคามทางไซเบอร์ และกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ภาคธุรกิจสามารถนำไปใช้ได้ และ อีกส่วนหนึ่งคือสามารถสร้างธุรกิจด้าน Cybersecurity ของตนเองได้ โดยใช้ประสบการณ์ของตนเองที่สร้างแบรนด์ชื่อ SRAN มากว่า 20 ปี มาถ่ายทอดการทำธุรกิจแนวใหม่นี้ขึ้น


Posted

in

by

Tags: