บัณฑิตพันธุ์ใหม่รุ่น 5

ปฐมนิเทศโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่รุ่นที่ 5 Cybersecurity for online business

การจัดงานโดยมหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับ กระทรวงอุดมศึกษาธิการ และสมาคมส่งเสริมนวัตกรรมเทคโนโลยีไซเบอร์ CIPAT

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2566 ที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร


Posted

in

by

Tags: