พัฒนาหลักสูตรอย่างไรให้ปัง

วันที่ 21-22 กรกฎาคม 2565 ได้รับเกียรติให้มาแนะแนวทางหลักสูตรในยุคดิจิทัลในโครงการเพิ่มพูนประสบการณ์และทักษะในวิชาชีพของนักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์เสวนาวิชาการ “พัฒนาหลักสูตรยังไงให้ปัง เรียนยังไงให้มีงานทำ” มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ขอขอบพระคุณท่านผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ที่ให้โอกาสได้ร่วมงานในครั้งนี้


Posted

in

by

Tags: