พา Magicbox ได้ ISO27001

อีกหนึ่งผลงานสำคัญ บริษัททูนาเบิล โปรเจค จำกัด ที่ปรึกษาด้านการเขียนแผนดิจิทัล และการเป็นที่ปรึกษาระบบความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลสารสนเทศ ได้รับความไว้วางใจจากบริษัทแมจิก บ๊อกซ์ ดิจิตอล จำกัด ให้รับงานเป็นที่ปรึกษาให้พาบริษัทแมจิก บ๊อกซ์ ดิจิตอล จำกัด ในรับมาตรฐาน ISO27001:2013 สำหรับความมั่นคงปลอดภัยทางข้อมูลสำหรับองค์กร โดยสามารถทำให้ได้ใบรับรองภายในช่วงสถานการณ์วิกฤตโควิด-19 ก็สามารถทำในระยะเวลากำหนดได้ คือใช้เวลาตั้งแต่เดือน มีนาคม – กรกฎาคม 64 ได้ใบรับรอง ISO27001 ได้อย่างมีมาตรฐาน


Posted

in

by

Tags: