วิเคราะห์ malware จาก file Extratos-Debitos.exe

Siamhelpจากข้อมูลใน siamhelp.org พบว่ามีเว็บหลายเว็บในประเทศไทยมีการติดเชื้อโดยไม่รู้ตัว ซึ่งอาจส่งผลให้คนที่เข้าเยี่ยมชมเว็บเหล่านั้นจะมีการติดเชื้อและแพร่ต่อๆกันไป กลายเป็นส่วนหนึ่งของปริมาณ botnet ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน

จากข้อมูล http://www.siamhelp.org/reports/infect
เว็บที่ติดเชื้อ คือ http://daycare.kku.ac.th/media/system/images/Extratos-Debitos.exe  (หากไม่มีระบบป้องกันห้ามเข้า path ดังกล่าว)

เมื่อทำการวิเคราะห์
Step 1  ทำการ whois ที่ http://checkip.me/whomap.php?domain=daycare.kku.ac.th

 • delegation information (beta) for daycare.kku.ac.th
  +-ams.sns-pb.isc.org ams.sns-pb.isc.org (199.6.1.30)
  | +-dns1.thnic.co.th dns1.thnic.co.th (202.28.1.22)
  | | +-ns-a.thnic.co.th ns-a.thnic.co.th (61.19.242.38)
  | | | +-ns-e.thnic.co.th ns-e.thnic.co.th (194.0.1.28)
  | | | | +-sfba.sns-pb.isc.org sfba.sns-pb.isc.org (149.20.64.3)
  | | | | | +-th.cctld.authdns.ripe.net th.cctld.authdns.ripe.net (193.0.9.116)
  | | | | | | +-kknt.kku.ac.th (202.12.97.21)
  | | | | | | | +-kku1.kku.ac.th (202.12.97.1)
  | | | | | | | | +-ns.thnic.net ns.thnic.net ns.thnic.net (202.28.0.1)
  | | | | | | | | | +-ns2.kku.ac.th (202.12.97.44)
  | | | | | | | | | |

  Step 2  ค้นหาความเกี่ยวข้อง DNS และการ routing 

 • ค้นหาจาก http://sran.org/dns/   หรือ http://dns.robtex.com/daycare.kku.ac.th.html#records
  ผลลัพธ์คือ
  Step 3 ตรวจสอบในระดับ Web Application

  Overview
  URL http://daycare.kku.ac.th/media/system/images/Extratos-Debitos.exe
  IP 202.12.97.32
  ASN Unknown
  Location  Thailand

  โดยปรับ User agent ผ่าน http://urlquery.net

  Settings
  UserAgent Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; en-US; rv:1.9.2.13) Gecko/20101203 Firefox/3.6.13
  Referer
  Adobe Reader 8.0
  Java 1.6.0_26
  Intrusion Detection Systems
  Suricata /w Emerging Threats Pro
  Timestamp Source IP Destination IP Severity Alert
  2012-11-15 07:04:32  202.12.97.32 urlQuery Client 3 FILEMAGIC windows executable
  Snort /w Sourcefire VRT
  Timestamp Source IP Destination IP Severity Alert
  2012-11-15 07:04:32  202.12.97.32 urlQuery Client 3 FILE-IDENTIFY Portable Executable binary file magic detected
  ตรวจสอบโดยใช้ http://wepawet.iseclab.org

  Malware

  Additional (potential) malware:

  URL Type Hash Analysis
  http://daycare.kku.ac.th/media/system/images/Extratos-Debitos.exe PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit Mono/.Net assembly 320ba22fa9b47a135c235786e850f157
  รายละเอียด อ่าน http://wepawet.iseclab.org/view.php?type=js&hash=12a654aded391a575b177607f80ef00d&t=1351079337#sec_network
  สิ่งที่เห็นคือมีการ Redirect  ไปที่โดแมน arjunkarki.org  

  Network Activity

  URL Status Content Type
  http://daycare.kku.ac.th/media/system/images/Debitos-pendentes.php 302 text/html
   http://www.arjunkarki.org/media/Debitos-Extrato.jar 200 application/zip

  Redirects

  From To
  http://daycare.kku.ac.th/media/system/images/Debitos-pendentes.php http://www.arjunkarki.org/media/Debitos-Extrato.jar
  เมื่อทำการ whois  โดเมนที่ต้องสงสัย ผลที่ได้คือ
  Domain ID:D153928453-LROR
  Domain Name:ARJUNKARKI.ORG
  Created On:25-Aug-2008 16:18:46 UTC
  Last Updated On:27-Oct-2012 02:21:26 UTC
  Expiration Date:25-Aug-2013 16:18:46 UTC
  Sponsoring Registrar:Click Registrar, Inc. d/b/a publicdomainregistry.com (R1935-LROR)
  Status:OK
  Registrant ID:DI_9323685
  Registrant Name:Som Rai
  Registrant Organization:Rural Reconstruction Nepal (RRN)
  Registrant Street1:P.O.Box: 8130
  Registrant Street2:Gairidhara
  Registrant Street3:
  Registrant City:Kathmandu
  Registrant State/Province:Bagmati
  Registrant Postal Code:n/a
  Registrant Country:NP
  Registrant Phone:+977.14427823
  Registrant Phone Ext.:
  Registrant FAX:
  Registrant FAX Ext.:
  Registrant Email:som@rrn.org.np
  Admin ID:DI_9323686
  Admin Name:Anup Manandhar
  Admin Organization:Vianet Communications
  Admin Street1:Pulchowk
  Admin Street2:
  Admin Street3:
  Admin City:Kathmandu
  Admin State/Province:Bagmati
  Admin Postal Code:n/a
  Admin Country:NP
  Admin Phone:+977.15546410
  Admin Phone Ext.:
  Admin FAX:
  Admin FAX Ext.:
  Admin Email:anup@vianet.com.np
  Tech ID:DI_9323686
  Tech Name:Anup Manandhar
  Tech Organization:Vianet Communications
  Tech Street1:Pulchowk
  Tech Street2:
  Tech Street3:
  Tech City:Kathmandu
  Tech State/Province:Bagmati
  Tech Postal Code:n/a
  Tech Country:NP
  Tech Phone:+977.15546410
  Tech Phone Ext.:
  Tech FAX:
  Tech FAX Ext.:
  Tech Email:anup@vianet.com.np
  Name Server:DNS1.ARJUNKARKI.ORG
  Name Server:DNS2.ARJUNKARKI.ORG
  
  
  รายละเอียดที่ http://checkip.me/whomap.php?domain=arjunkarki.org
  
  
  Link ไปที่เนปาลได้อย่างไร ... 
  
  
  มีความเป็นไปได้ว่าเว็บไซต์ที่นำเสนอมีการโดนเจาะระบบแล้วมีการฝั่ง file ที่มี malware อยู่โดย malware ชนิดนี้ถูกควบคุมจากอีกที่หนึ่ง
  Step 4 วิเคราะห์ file malware
  ทำการ download file ผ่าน sandbox Anubis iseclab 
  Request: GET /media/system/images/Extratos-Debitos.exe
  Response: 200 “OK”


  – Files Created:
  C:Documents and SettingsAdministratorLocal SettingsTemporary Internet FilesContent.IE5WDUF49ANExtratos-Debitos[1].exe


  – Files Read:
  C:WINDOWSsystem32shell32.dll
  C:lsarpc, Flags: Named pipe
  c:autoexec.bat


  – Files Modified:
  C:Documents and SettingsAdministratorLocal SettingsTemporary Internet FilesContent.IE5WDUF49ANExtratos-Debitos[1].exe
  C:lsarpc, Flags: Named pipeinfo
  DeviceAfdAsyncConnectHlpinfo
  DeviceAfdEndpointinfo
  DeviceRasAcdinfo


  – File System Control Communication:
  File Control Code Times
  C:lsarpc, Flags: Named pipe  0x0011C017  16 


  – Device Control Communication:
  File Control Code Times
  DeviceAfdEndpoint  AFD_GET_INFO (0x0001207B) 
  DeviceAfdEndpoint  AFD_SET_CONTEXT (0x00012047)  10 
  DeviceAfdEndpoint  AFD_BIND (0x00012003) 
  DeviceAfdEndpoint  AFD_GET_TDI_HANDLES (0x00012037) 
  DeviceAfdEndpoint  AFD_GET_SOCK_NAME (0x0001202F) 
  DeviceAfdEndpoint  AFD_CONNECT (0x00012007) 
  DeviceAfdEndpoint  AFD_SELECT (0x00012024) 
  DeviceAfdEndpoint  AFD_SET_INFO (0x0001203B) 
  DeviceAfdAsyncConnectHlp  AFD_CONNECT (0x00012007) 
  DeviceAfdEndpoint  AFD_RECV (0x00012017) 
  DeviceAfdEndpoint  AFD_SEND (0x0001201F) 
  unnamed file  0x00120028 


  – Memory Mapped Files:
  File Name
  C:WINDOWSSystem32wshtcpip.dll
  C:WINDOWSsystem32DNSAPI.dll
  C:WINDOWSsystem32RASAPI32.DLL
  C:WINDOWSsystem32TAPI32.dll
  C:WINDOWSsystem32WINMM.dll
  C:WINDOWSsystem32WS2HELP.dll
  C:WINDOWSsystem32WS2_32.dll
  C:WINDOWSsystem32hnetcfg.dll
  C:WINDOWSsystem32mswsock.dll
  C:WINDOWSsystem32rasadhlp.dll
  C:WINDOWSsystem32rasman.dll
  C:WINDOWSsystem32rtutils.dll
  C:WINDOWSsystem32sensapi.dll
  C:WINDOWSsystem32shell32.dll
  C:WINDOWSsystem32wsock32.dll

  – DNS Queries:
  Name Query Type Query Result Successful Protocol
  daycare.kku.ac.th  DNS_TYPE_A  202.12.97.32  YES  udp 


  –  HTTP Conversations:
  From ANUBIS:1029 to 202.12.97.32:80 – [daycare.kku.ac.th]
  Request: GET /media/system/images/Extratos-Debitos.exe
  Response: 200 “OK”

  – Mutexes Created:
  CritOpMutex
  MSCTF.Shared.MUTEX.IFG
  _SHuassist.mtx
  จากการใช้ virustotal ผลคือ
  File detail
  แสดงรายละเอียดพื้นฐานของไฟล์
  File detail of smona_524c8edb06461ebafd113be10053cc684ec3fba02c3662933bbe081af119c66c.bin
  Scan date 2012-11-15 01:41:05 +00:00
  File name smona_524c8edb06461ebafd113be10053cc684ec3fba02c3662933bbe081af119c66c.bin
  MD5 hash b07609c11d52d6eaa75c368e414bb025
  File type Win32 EXE
  File Size (Byte) 12800
  Detection ratio 23 / 44

  Scan result
  แสดงผลลัพธ์การสแกน
  Scan result of smona_524c8edb06461ebafd113be10053cc684ec3fba02c3662933bbe081af119c66c.bin
  Vendor Version Result Virus Name Database Date
  TotalDefense 37.0.10163 Virus not found 20121115
  MicroWorld-eScan 12.0.250.0 Virus found Trojan.MSIL.Crypt.wvu (ES) 20121114
  nProtect 2012-11-14.02 Virus not found 20121114
  CAT-QuickHeal 12.00 Virus not found 20121114
  McAfee 5.400.0.1158 Virus found Artemis!B07609C11D52 20121115
  K7AntiVirus 9.154.7858 Virus found Riskware 20121114
  TheHacker None Virus not found 20121113
  F-Prot 4.6.5.141 Virus not found 20121114
  Symantec 20121.2.1.2 Virus found Downloader 20121115
  Norman 6.08.06 Virus found W32/Troj_Generic.FJBCF 20121114
  ByteHero 1.0.0.1 Virus not found 20121110
  TrendMicro-HouseCall 9.700.0.1001 Virus found TROJ_BANLOAD.GQU 20121115
  Avast 6.0.1289.0 Virus found Win32:Malware-gen 20121115
  eSafe 7.0.17.0 Virus not found 20121112
  ClamAV 0.97.3.0 Virus not found 20121115
  Kaspersky 9.0.0.837 Virus found Trojan.MSIL.Crypt.wvu 20121114
  BitDefender 7.2 Virus not found 20121114
  Agnitum 5.5.1.3 Virus not found 20121114
  ViRobot 2011.4.7.4223 Virus not found 20121114
  Sophos 4.83.0 Virus not found 20121115
  Comodo 14205 Virus not found 20121115
  F-Secure 9.0.17090.0 Virus not found 20121115
  DrWeb 7.0.4.09250 Virus not found 20121115
  VIPRE 13982 Virus found Trojan.Win32.Generic!BT 20121115
  AntiVir 7.11.50.38 Virus found TR/MSIL.Crypt.wvu 20121115
  TrendMicro 9.561.0.1028 Virus found TROJ_BANLOAD.GQU 20121115
  McAfee-GW-Edition 2012.1 Virus found Artemis!B07609C11D52 20121115
  Emsisoft 3.0.0.569 Virus found Trojan.MSIL.Crypt.AMN (A) 20121115
  Jiangmin 13.0.900 Virus not found 20121114
  Antiy-AVL 2.0.3.7 Virus not found 20121115
  Kingsoft 2012.9.22.155 Virus found Win32.Troj.Crypt.(kcloud) 20121112
  Microsoft 1.8904 Virus not found 20121114
  SUPERAntiSpyware 5.6.0.1008 Virus found Trojan.Agent/Gen-Frauder 20121115
  GData 22 Virus found Win32:Malware-gen 20121115
  Commtouch 5.3.2.6 Virus not found 20121114
  AhnLab-V3 2012.11.15.00 Virus found Spyware/Win32.ArchSMS 20121114
  VBA32 3.12.18.3 Virus not found 20121114
  PCTools 8.0.0.5 Virus found Downloader.Generic 20121115
  ESET-NOD32 7693 Virus found MSIL/TrojanDownloader.Banload.K 20121114
  Rising 24.36.01.05 Virus not found 20121114
  Ikarus T3.1.1.122.0 Virus found Trojan.Msil 20121115
  Fortinet 5.0.26.0 Virus found MSIL/Banload.K!tr 20121115
  AVG 10.0.0.1190 Virus found Agent3.CKIJ 20121115
  Panda 10.0.3.5 Virus found Trj/CI.A 20121114

  File fuzzy hashing
  Context Triggered Piecewise Hashing ของไฟล์
  File ssdeep of smona_524c8edb06461ebafd113be10053cc684ec3fba02c3662933bbe081af119c66c.bin
  192:sxwuKTS5DJ+z2LdY1GQk7b1AURjsNyHRW+iBMWO7h7urmpvL2IYRR2:huKTS5MsYoKLYHR2MDyrmpD2s

  File metadata
  แสดงรายละเอียดและคุณลักษณะของไฟล์
  File exif of smona_524c8edb06461ebafd113be10053cc684ec3fba02c3662933bbe081af119c66c.bin
  Property Value
  subsystemversion 4.0
  linkerversion 8.0
  imageversion 0.0
  fileversionnumber 0.0.0.0
  uninitializeddatasize 0
  languagecode Neutral
  fileflagsmask 0x003f
  characterset Unicode
  initializeddatasize 1536
  originalfilename loader.exe
  mimetype application/octet-stream
  legalcopyright
  fileversion 0.0.0.0
  timestamp 2012:11:08 19:35:04+00:00
  filetype Win32 EXE
  petype PE32
  internalname loader.exe
  productversion 0.0.0.0
  filedescription
  osversion 4.0
  fileos Win32
  subsystem Windows GUI
  machinetype Intel 386 or later, and compatibles
  codesize 10752
  filesubtype 0
  productversionnumber 0.0.0.0
  entrypoint 0x48ee
  objectfiletype Executable application
  assemblyversion 0.0.0.0
  
  
  รายละเอียดดูจาก http://www.siamhelp.org/scan/result/file/b07609c11d52d6eaa75c368e414bb025
  เมื่อเอาค่า MD5 จาก file ไวรัสมาตรวจสอบพบว่า มี File name ที่เป็นไวรัสเดียวกันดังนี้
  File names 
  1. Extratos-Debitos.exe
  2. file-4758613_exe
  3. loader.exe
  4. output.3545948.txt
  5. b2c920576cebc4cde06f22763d9bf116f0a3e9cb.exe
  6. 3545948
  7. smona_524c8edb06461ebafd113be10053cc684ec3fba02c3662933bbe081af119c66c.bin
  แล้วพบกันตอนหน้า …

  Posted

  in

  ,

  by

  Tags: