สัมมนาออนไลน์เรื่องเมทาล็อคการเก็บบันทึกข้อมูลเพื่อความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์

สัมมนาออนไลน์ CIPAT จัดโดย DigiTech ASEAN เรื่อง Metalog

ในวันที่ 24 เมษายน 2565 คุณนนทวัตต์ สาระมาน ได้บรรยายในหัวข้อ เมทาล็อคการเก็บบันทึกข้อมูลเพื่อความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ เมื่อการทำงานสมัยใหม่ เป็นการทำงานที่ไหนก็ได้โดยไม่ต้องเข้าออฟิคเราจะเก็บ Log อย่างไง เมื่อมีการใช้งาน SaaS Google workspace, microsoft 365, aws
เราจะนำข้อมูลที่ใช้ สำรองไว้กับหน่วยงานเราได้เพื่อทำตามกฎหมายไทยได้อย่างไร
เราจะยืนยันตัวตนอย่างไร ให้มีความปลอดภัยกับองค์กร เมื่อเราทำงานที่ไหนก็ได
เราจะมีการป้องกะนภัย เมื่อใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา หรือ Endpoint ไม่ให้ติดเชื้อ และก่อเกิด Ransomware ผ่านการทำงานแบบ Work form anywhere
หาคำตอบได้ในงานสัมมนาออนไลน์นี้

ช่วงถาม-ตอบ


Posted

in

by

Tags: