หนังสือพิมพ์ Telecom Journal โกลบอลเทคโนโลยี อินทิเกรเทด ผู้พัฒนาระบบเฝ้าระวังภัยคุกคามวันที่ 21-27 กันยายน 2552

โกลบอลเทคโนโลยี อินทิเกรเทด ผู็พัฒนาระบบเฝ้าระวังภัยคุกคาม เครือข่ายสารสนเทศภายใต้แบนด์ “SRAN” เปิดตัวอุปกรณ์ใหม่ล่าสุด “SRAN Light” ระบบเฝ้าระวังเครือข่ายสารสนเทศในองค์กรเพิ่มประสิทธิภาพการระบุตัวตนผู้ใช้งานระบบไอทีในองค์กรและบันทึกการใช้งานได้อย่างครบถ้วย โดยรักษาสิทธิส่วนบุคคลตามนโบายขององค์กรได้อย่างลงตัว

นรัตน์ สาระมาน กรรมการผู้จัดการ บริษัทโกลบอลเทคโนโลยี อินทิเกรเทด จำกัด กล่าวว่า จากการสำรวจความต้องการของลูกค้า ประกอบการกับแนวโน้มที่เพิ่มสูงขึ้นของภัยคุกคามและการทุจริตภายในองค์กร บริษัทฯจึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อต่อยอด SRAN Security Center จนเกิดเป็น “SRAN Light” ขึ้น โดยยังคงคุณสมบัติด้านการเก็บล็อกไฟล์อยา่งถูกต้องตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำด้วยความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ผสมผสานกับเทคโนโลยีใหม่คือ Human Behavioral Warning (HBW) ที่เชื่อมโยงการเฝ้าระวังภัยคุกคามภายในเครือข่ายองค์กร เข้ากัยงานบริหารทรัพยากรบุคคลและระบบจัดเก็บคลังข้อมูล (Inventory)

SRAN Light สามารถแสดงผลแบบ real time ทั้งในส่วนของการใช้งานเครือข่ายปกติที่องค์กรต้องการเฝ้าระวัง และการใช้งานที่เข้่าข่ายเป็นภัยคุกคามทำให้สามารถป้องกันได้อย่างทันที ทั้งนี้ระบบบริหารจัดการของอุปกรณ์ได้ได้รับการออกแบบไม่ให้ละเอียดสิทธิส่วนบุคคลของคนในองค์กร โดยแต่ละองค์สามารถกำหนดกฎเกณฑ์ หรือโปรโตคอลที่จะตรวจสอบให้สอดคล้องกับนโยบายองค์กร นอกจากนี้ ยังสามารถรายงานสิถิตการใช้งานเครือข่ายสารสนเทศเป็นรายบุคคล รายเเผนก หรือในภาพรวมทั้งองค์กรได้อีกด้วย

อุปกรณ์ดังกล่าวจะช่วยให้ทราบพฤติกรรมการใช้งานระบบไอทีภายในองค์กร ตรวจจับการใช้งานที่ไม่เหมาะสม รวมถึงการทุจริตภายในองค์กร และทำให้สามารถวางแผนการลงทุนพัฒนาระบบไอทีได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น


Posted

in

by

Tags: