หลักสูตรวิเคราะห์ Log การโจมตีระบบทางระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

หลักสูตรนี้ผมออกแบบให้เน้น “การมองเห็นบนระบบเครือข่าย (Network visibility)  และ เห็น Log แต่ละชนิดหน้าตาเป็นเช่นไร เพื่อเอาไปใช้ในการวิเคราะห์และการหาสิ่งผิดปกติที่เกิดขึ้นบนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์”

ตัวอย่าง LAB ที่ให้ผู้เข้าฝึกอบรม

 
นับว่าเป็นอีกการอบรมหนึ่งที่ผมประทับใจอีกครั้งหนึ่ง  เพราะ LAB ทั้งหมด Set มาจากประสบการณ์ของตนเอง สอนตามประสบการณ์  ในการอบรมในครั้งนี้ทั้งหมดนี้เป็นการเรียนฟรี  กิจกรรมดีๆ ของมหาวิทยาลัยศรีปทุม และทาง SIPA
 
บรรยากาศในห้องปฏิบัติการ

Posted

in

,

by

Tags: