อบรม PDPA ให้กับผู้ประกอบการธุรกิจ ร่วมจัดโดย DBD และ SPU

วันที่ 22 มิถุนายน 2564 โดยมีโอกาสบรรยายความเข้าใจกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้กับผู้ประกอบการธุรกิจ โดยมีผู้ประกอบการธุรกิจรายย่อยเข้าร่วมฟังจำนวน 30 ราย โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า DBD เป็นผู้สนับสนุนจำนวนผู้ประกอบการ สถานที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมเป็นผู้จัดขึ้น


Posted

in

by

Tags: