เกียรติศักดิ์ทหารเสือ

มโนมอบพระผู้ ……สถิตย์อยู่ยอดสวรรค์
แขนถวายให้ทรงธรรม์ ….. พระผ่านเผ้าเจ้าชีวา
ดวงใจให้ขวัญจิต ….. ยอดชีวิตและมารดา
เกียรติศักดิ์รักของข้า …..ชาติชายแท้แก่ตนเอง
มโนมอบพระผู้ …..เสวยสวรรค์
แขนมอบถวายทรงธรรม์ …..เทอดหล้า
ดวงใจมอบเมียขวัญ …..และแม่
เกียรติศักดิ์รักข้า …. มอบไว้แก่ตัว

เพลงประกอบละครเวทีเรื่อง “เกียรติศักดิ์ทหารเสือ” ของ ศักดิ์เกษม หุตาคม หรือ “อิงอร” เมื่อประมาณ พ.ศ. ๒๔๙๐-๒๔๙๕ ขับร้องโดย สันติ ลุนเผ่ ประพันธ์ทำนองโดย สง่า อารัมภีร และสุนทรียา ณ เวียงกาญจน์ โดยใช้คำร้องจากโคลงพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

ไม่อยากโยงกับการบ้านการเมือง ณ เวลานี้ นะครับ เพียงแค่่อยากฟังเพลงนี้ เพราะความไพเราะ และเพื่อเคารพต่อ ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ อันรวมเป็นประเทศของเรา เมืองไทยของเราได้จนถึงทุกวันนี้

ท้ิงท้ายด้วยเพลงใต้ร่มธงไทย ของหลวงวิจิตรวาทการ

Get this widget | Track details | eSnips Social DNA
นนทวรรธนะ สาระมาน
Nontawattana Saraman

Posted

in

by

Tags: