เงิน เชื้อโรค และดาต้า

สำหรับนักดิจิทัล เทคโนโลยี อะไรที่ว่าล้ำ..ยุค..โลกใหม่อย่างเรา…..ถ้ามีเวลาว่างก็อ่านหนังสือประวัติศาสตร์. บทเรียนจากโลกเก่า….ได้หนังสือเก่ามาเล่าใหม่ เล่มนี้ ที่ชื่อหนังสือว่า “ปืน เชื้อโรค เหล็กกล้า” Guns Germs and Steel หนังสือเล่มนี้เป็นการเล่าย่อประวัติกว่า 13,000 ปี ของ ยูเรเชีย และการล่าอาณานิคมในยุคก่อน อ่านแล้ววางไม่ลงเหมือนกัน

โลกเก่า ยุคล่าอาณานิคม ผู้ที่ได้เปรียบคือต้องมี ปืน เชื้อโรค และเหล็กกล้า

โลกใหม่ ไม่ต่างจากเดิมเลย ผู้ล่าอาณานิคมที่ได้เปรียบคือ เงิน เชื้อโรค และดาต้า

(1) เงิน จาก Blockchain. เกิด Cyptocurrency เช่น Libra, หยวนดิจิทัล ประเทศไหนไม่มี รู้ไม่ทันจะต่อรองอะไรไม่ได้ ต้องพึ่งผู้ล่าอาณานิคม

(2) เชื้อโรค. Covid-19 วัคซีน ประเทศไหนผลิตเองไม่ได้จะอยู่อย่างลำบาก ต้องพึ่งผู้ล่าอาณานิคม

(3) ดาต้า. Big data เกิด AI autonomus systems ประเทศไหนไร้ Platform อยู่อย่างต่อรองอะไรไม่ได้ ต้องพึ่งผู้ล่าอาณานิคม

โลกใบเดิม แต่เปลี่ยนวิถีใหม่ ที่ไม่ต่างจากเป้าหมายเดิมคือการล่าอาณานิคมเหมือนเดิม บนโลกใหม่ที่มี Platform และ Ecosystems มาพร้อมกันแบบแกะไม่ออก จะยกชีวิตเรามาใช้ระบบบนโลกใหม่ ที่มีทั้ง “เงิน เชื้อโรค และดาต้า” เช่นนั้นเอง

Nontawatt Saraman

06/09/63


Posted

in

by

Tags: