เชิญบรรยาย Cybersecurity และการทำ Pen-test

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) เชิญ คุณนนทวัตต์ สาระมาน จัดโครงการอบรมหลักสูตรบรรยายการประเมินความเสี่ยงเพื่อหาช่องโหว่ขององค์กร โดยการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ สถาบันครับรองคุณภาพสถานพยาบาล ในวันที่ 20 มกราคม 2565 เวลา 08:30-16:30 น. ห้องประชุมชั้น 4 อาคารสุขภาพแห่งชาติ ภายในกระทรวงสาธารณสุข


Posted

in

by

Tags: