เดินสายให้ความรู้ PDPA ที่ ราชภัฏกาญจนบุรีและ กระทรวงมหาดไทยกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น

เดินสายให้ความรู้ PDPA อาทิตย์ที่ผ่านมา ได้รับเกียรติ จากราชภัฏกาญจนบุรีและ กระทรวงมหาดไทยกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น เชิญสมาคม CIPAT ไปบรรยายเรื่องการเตรียมรับมือกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDPA แบบ Step by Step โดยเรียนรู้จากกรณีศึกษา GDPR จากต่างประเทศที่มีการปรับจริง และ PDPA ของประเทศสิงคโปร์ มาประยุกต์ใช้ให้รู้เท่าทัน

และถือเป็นการเปิดตัว “Arak Data Protection Suite”ซอฟต์แวร์ที่เป็นการร่วมมือจากสมาคม CIPAT และ SRAN ได้จัดทำขึ้นเพื่อมาช่วยให้ PDPA เป็นเรื่องง่ายขึ้นเป็นการเดินสายที่ได้มิตรภาพใหม่ๆ อย่างมากขอบคุณครับ


Posted

in

by

Tags: