เหตุของปัญหา(เครือข่ายคอมพิวเตอร)์

ในงานเปิดตัว Cyfence ของ CATTelecom และงาน Netday ที่ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ บางเขน ได้มีการบรรยาย หัวข้อ Sufficient Network Security การสร้างเครือข่ายให้ปลอดภัย อย่างคุ้มค่าการลงทุน และพอเพียง โดยใช้ SRAN
ในงานได้กล่าวถึง การสร้างกรอบความคิด เพื่อแก้ไขปัญหาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อย่างเป็นระบบ โดยใช้หลักพุธศาสนา มาช่วย นั้นคือใช้หลักการแก้ไขปัญหาตาม อริยสัจ 4 ได้แก่
ทุกข์ = ปัญหาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
สมุทัย = เหตุของปัญหาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
นิโรจ = การแก้ไขปัญหา
มรรค = ทางออก และ สร้างความยั่งยืน

หลักการวิเคราะห์ปัญหาเครือข่าย ผมได้เสนอหลักการคิดแบบ 3 in 3 out พิจารณา ข้อมูล ที่วิ่งเข้าและออก ผ่าน จุดหลัก 3 จุด ได้แก่
Internet , Network , Host in / out

และปัญหาเหล่านี้ อาจจะเกิดจาก ทั้งที่เป็นคน และไม่ใช่คน ทั้งที่เจตนา และ ไม่เจตนา บนความรู้เท่าไม่ถึงการณ์
ที่เป็นคน ก็ได้แก่ พวกนักโจมตีระบบ (Hackers) โดยมีทั้งเจตนา และไม่เจตนา หากไม่เจตนา มักเป็น Script Kiddy ที่ทำการค้นหา Exploit ใหม่ๆ ใน Internet และทำการ scan เพื่อเข้าถึงระบบ แต่ตนเองอาจไม่รู้ตัวว่าได้เข้าถึงระบบไปแล้ว
ส่วนใหญ่ที่ไม่ใช่คน มักเรียกว่าพวก Robot หรือ Botnet โดยเกิดจาก Malware
ดังนั้นการรู้จัก Malware จึงเป็นเรื่องที่ควรศึกษา
ความหมายของ Malware ในแบบฉบับของผม คือ ความไม่ปกติ ที่ สูญเสีย C (Confidentiality) I (Integrity) และ A (Availability) อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือ ทั้งหมด จนทำให้เกิดเป็น Virus , Worm , Trojan , Spyware , Backdoor และ Rootkit

ซึ่งอาจจะเกิดจาก เจตนา ของ Hacker เพียงคนเดียว และส่งต่อความสูญเสียข้อมูลในรวบแบบต่างๆ โดยมีการสะพานเชื่อมต่อคือ Botnet
Botnet ทำให้เกิดภัยคุกคามที่ไม่สามารถเกิดขึ้นเองได้ตามลำพัง
ภัยคุกคามที่ไม่สามารถเกิดขึ้นเองได้ตามลำพัง ได้แก่ Spam (อีเมล์ขยะ) , DoS/DDoS (การโจมตีเพื่อทำให้เครื่องปลายทางหยุดการทำงานหรือสูญเสียความเสรียฐภาพ) , และ Phishing (การหลอกหลวงในโลก Cyber)

ภัยคุกคามที่ไม่สามารถเกิดขึ้นในเองตามลำพัง ต้องอาศัย Botnet ที่อาจรับคำสั่งจาก ผู้ที่เจตนา ใน IRC , IM หรือ การแนบ files ที่หวังผลใน e-mail ซึ่งหากต้องการอ่านข้อมูลเพิ่มเติม ผมเคยเขียนเรื่อง Dark side of Internet

และภัยคุกคามที่เกิดจาก ทั้งเจตนา และ ไม่เจตนา และทั้งที่เป็นคน และ ไม่ใช่คน ล้วนแต่สร้างความเสียหายให้กับเหยื่อ ที่ รู้เท่าไม่ถึงการณ์
เพราะความไม่รู้ เราจึงต้องสร้างความรู้ เพื่อสร้างภูมิต้านทางให้กับ คนอื่น เมื่อเขาได้อยู่บนโลก Online

ตัวอย่างบางตอนที่บรรยายในงาน

นนทวรรธนะ สาระมาน
Nontawattana Saraman
24 / 11 / 49


Posted

in

by

Tags:

Comments

หนึ่งความเห็นตอบกลับที่ “เหตุของปัญหา(เครือข่ายคอมพิวเตอร)์”

  1. ไม่ระบุชื่อ Avatar
    ไม่ระบุชื่อ

    ชอบบทความของคุณมากครับ เป็นกำลังใจให้ครับ