แนวความคิด “Zero Ransomware” ในหัวข้อ HA IT Cybersecurity challenges during COVIDเป็นการประชุมระดับชาติด้านเวชสารสนเทศ

25/11/64 ได้มีโอกาสเสนอแนวความคิด “Zero Ransomware” ในหัวข้อ HA IT Cybersecurity challenges during COVIDเป็นการประชุมระดับชาติด้านเวชสารสนเทศ ครั้งที่ 10 พ.ศ. 2564 จัดโดยสมาคมเวชสารสนเทศไทย

Zero Ransomware ไม่ใช่แค่การลดการติดเชื้อ เป็น 0 แต่เป็นการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีโดยใช้งบประมาณที่ประหยัดและคุ้มค่า สำหรับโรงพยาบาลขนาดกลางและเล็ก

ส่วนหนึ่งการบรรยาย ได้มีการอธิบายวิธีการจับการเคลื่อนไหว เพื่อทำการสำรองข้อมูล และการกู้คืนข้อมูลรวดเร็ว ในลักษณะ Object Data ลดการปนเปื้อนเชื้อไวรัส Ransomware กู้คืนข้อมูลให้รวดเร็วขึ้น ลดความเสียหายที่เกิดขึ้นและใช้งบประมาณที่ประหยัดลดค่าใช้จ่ายที่เกินความจำเป็น

ขอขอบพระคุณ ท่าน ดร. ธนา สุขวารี และ ผศ.ดร.สุรศักดิ์ มังสิงห์


Posted

in

by

Tags: