“ใช้ซอฟต์แวร์ไทย ประเทศยั่งยืน”

เมื่อคืนนี้ ได้มาร่วมงานในประกาศรางวัลซอฟต์แวร์ไทย อันเป็นเวทีสำหรับ คนที่กล้าเปลี่ยนใช้ ซอฟต์แวร์ที่ทำด้วยคนไทย ในงาน 0110 จัดโดยสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย หรือ ATSI

เป็นรางวัลแด่คนตัวเล็กๆ ที่แอบช่วยชาติให้เข้มแข็ง

ผมได้มีโอกาสคุยท่านผู้ใหญ่ท่านหนึ่งว่า “เราต้องสร้างค่านิยมใหม่เพื่อให้มีจิตสำนึกร่วมกันกไม่เช่นนั้นคนไทยในยุคหน้าจะอยู่กันอย่างยากลำบาก”

ค่านิยมที่เรียกว่า

“ใช้ซอฟต์แวร์ไทย ประเทศยั่งยืน”

ด้วยเหตุผลอย่างน้อยดังนี้

(1) ประเทศที่บริโภคอย่างเดียว โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยี โอกาสการต่อรองในเวทีโลกจะต่ำและไร้มูลค่าลง

อ่านที่ https://link.medium.com/9hIWIcKgp1

เคยยกตัวอย่าง เช่น หากอเมริกาขอระงับสิทธิการใช้งาน Google ในประเทศไทยสัก 15 วัน อะไรจะเกิดขึ้น ผลกระทบที่ตามมาจะกระทบถึงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศที่เดียวลองคิดดู

(2) ห่วงโซ่ อุปสงค์ และ อุปทาน อันเป็น ปากท้องของคนในประเทศ จะถูกแทรกแทรงจาก Ecosystem ใหม่ได้ หากเราเป็นไม่เปลี่ยนแปลงเป็น นักคิด และนักทำ

อ่านเพิ่มเติม มายาเทค https://link.medium.com/Ct0GPeGsp1

อ่านที่ https://link.medium.com/17C9wuOgp1

(3) ขาดความภาคภูมิใจของคนในชาติ โดยเฉพาะแบนด์ไทยในด้านเทคโนโลยี และการขับเคลื่อนประเทศโดยใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือนำพา

ยกตัวอย่าง

เมื่อเราเห็น Huawei เราเห็นประเทศจีน

เมื่อเราเห็น Samsung เราเห็นประเทศเกาหลีใต้

เมื่อเราเห็น Google, Microsoft, Apple เราเห็นอเมริกา

เมื่อเราเห็น Toyota, Panasonic, Line เราเห็นญีปุ่น

แล้วประเทศเราล่ะ มีอะไร? inside out outside in

คนที่มองจากข้างในชาติ และคนที่มองจากข้างนอกประเทศ เห็นอะไรจากประเทศเรา ?….

ขอบคุณสำหรับเวทีของสมาคม ATSI ในงาน 0110 ที่เปิดโอกาส ให้คนตัวเล็กๆ ในองค์กร/หน่วยงานที่กล้าใช้ซอฟต์แวร์ที่เขียนและทำโดยคนไทย ได้มีโอกาสรับรางวัลอันทรงคุณค่าและน่าจดจำเช่นนี้

การกระตุ้นเศรษฐกิจในภาวะเศรษฐกิจทั่วโลกถดถอย ต้องให้โอกาสคนในชาติได้ทำก่อน

ขอคาระผู้จัดงานทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลัง ที่ได้ทุ่มเทให้เกิดงานเช่นนี้ในประเทศ

เป็นกำลังใจเสมอ

Nontawatt S

06/11/62


Posted

in

by

Tags: