บางส่วนในงานบรรยายที่เกิดขึ้น

This image has an empty alt attribute; its file name is 127153827_801060670474311_8309539904904423475_n-1.jpg

18/10/2566

บันทึกส่วนที่ผมพูดเรื่อง data sovereignty, data residency และ data localization
เมื่อวันที่ 18 ตค 66 ในงาน cross border rules

07/10/2566

ส่วนหนึ่งของ Cybersecurity for Business จัดโดย SPU และ CIPAT


30/07/2566

งาน Cybersecurity ทั้งคน กระบวนการ และเทคโนโลยี ที่ต้องใช้งบประมาณจำนวนมาก เพื่อปกป้องให้องค์กร เราปลอดภัยจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ อย่างต่อเนื่อง
การลดค่าใช้จ่ายให้องค์กรส่วน Cybersecurity ได้ต้องอาศัยที่ปรึกษา ที่สามารถมองทะลุแนวทางทั้งหมดในการระบุตัวตน ป้องกันภัย การเฝ้าระวัง การรับมือ และกู้คืนสภาพกลับคืน เมื่อมีภัยมาถึงได้

01/03/2566 DCT Digital Future Talks ในหัวข้อ “Microsoft” กับภารกิจต่อยอด ChatGPT สู่ขุมพลังแห่ง AI

12/10/2565 เสวนา “การเตรียมความพร้อมให้สอดคล้องกับ พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ธุรกิจ/องค์กรใดบ้างที่ต้องพร้อมก่อน?”

23/08/2565 ตัวแทนสภาดิจิทัลมาบรรยายในเรื่องการปฏิบัติตามกฎหมายนโยบายและมาตรฐานจัดการด้านดิจิทัล กรมอนามัย ซึ่งร่วมไปถึงกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กฎหมายความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ และกฎหมายการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

งานสัมนาออนไลน์ ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2565
จัดโดยบริษัทโกลบอลเทคโนโลยี อินทิเกรเทด จำกัด หัวข้อเรื่อง การออกแบบ Cyber Hygiene เพื่อสร้างความปลอดภัยในองค์กร

05/06/2565 สร้างเศรษฐกิจแบบสร้างสรรค์ ด้วยซอฟต์แวร์ Software is Power

พฤติกรรม Ransomware

กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกับการรักษาอธิปไตยทางข้อมูล