SRAN ร่วมกับ BKI เปิดตัว CYBER INSURANCE PLUS สร้างความคุ้มครองป้องกันภัยทางไซเบอร์

 ประธานที่ปรึกษาบริษัททูนาเบิล โปรเจค จำกัด ผู้ร่วมก่อตั้ง SRAN ผู้พัฒนาผลิตภัณฑ์และให้บริการด้าน Cyber Security อย่างครบวงจร มอบความไว้วางใจ BKI รับประกันภัยการให้บริการพร้อมชุดอุปกรณ์เฝ้าระวังภัยคุกคามทางอินเทอร์เน็ตเพื่อสร้างความมั่นใจให้ลูกค้า ด้วยแผนประกันภัย SRAN Cyber Insurance Plus ทุนประกันภัยสูงสุดถึง 1,000,000 บาท ผลิตภัณฑ์ SRAN NetApprove ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่เปรียบเสมือนกล้องวงจรปิดทางไซเบอร์ ที่มีความสามารถอันโดดเด่นในการเฝ้าระวังภัยคุกคามต่างๆ ที่จะเข้ามาทำความเสียหายของระบบและข้อมูล ตลอดจนยังจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Log File) ได้ภายในเครื่องเดียว สอดคล้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและสร้างความปลอดภัยของข้อมูลได้อย่างครบวงจร


Posted

in

,

by

Tags: