พื้นฐานเรื่องเครือข่ายพลเมืองสู่ความอยู่รอดของพลโลก

ได้รับเขิญบรรยาย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำหรับเรื่องความตระหนักรู้การป้องกันตัวเองจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ ในแคปซูล 4 สร้างสรรค์นวัตกรรมสื่อสร้างง่าย
ในหัวข้อ “เครือข่ายพลเมืองสู่ความอยู่รอดของพลโลก”
URL : https://fb.watch/gsdmiswQrn/


Posted

in

by

Tags: