Hidden Connection


ในรอบปีที่ผ่านมาทุกครั้งที่ผมได้มีโอกาสขึ้นบรรยายในงานวิชาการต่างๆ ผมมักจะพูดว่า “ความปลอดภัยข้อมูลสารสนเทศเริ่มจากตัวเองก่อนเป็นอันดับแรก เมื่อตนเองปลอดภัย เครือข่ายที่ใช้งานอยู่ก็จะปลอดภัยด้วย เมื่อเครือข่ายองค์กรในประเทศปลอดภัย ประเทศชาติก็ปลอดภัยด้วย” ปลอดภัยจากอะไร? ปลอดภัยจากการใช้สื่ออินเตอร์เน็ต มิให้ตนเองตกเป็นเหยื่อยุคอินเตอร์เน็ต ดังนั้นผมจึงขอเรียกภัยคุกคามโดยรวมของปี 2552 ว่า “Hidden connection* หรือ ภัยที่ซ่อนเร้นจากการติดต่อสื่อสาร”
แนวโน้มที่ผ่านมาเห็นได้ชัดว่าอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์เพิ่มจำนวนขึ้นทุกปี โดยในปี 2551 นี้ พบว่ามีคดีเกี่ยวกับการหมิ่นประมาท การเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่พึงประสงค์ รวมถึงการโจมตีเครือข่าย เว็บไซต์ และการตกเป็นเหยื่อจากธุรกรรมออนไลน์เดือนละไม่น้อยกว่า 2 เหตุการณ์ และมักเป็นข่าวให้เราๆ ท่านๆ ได้เห็นเป็นประจำ
ภัยคุกคามที่น่าจะเกิดขึ้นในปี 2009 ก็คงไม่ต่างจากปี 2008 นัก แต่จะมีเทคนิคใหม่ เพิ่มความสลับซับซ้อนขึ้น เนื่องจากโลกไอทีทุกวันนี้จะใช้ซอฟต์แวร์ต่างๆ ผ่านเว็บแอพพลิเคชั่นมากขึ้น เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายที่ต้องซื้อซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นการ Download/Upload files จากมีเดียต่างๆ, การปรับแต่งภาพโดยไม่ต้องใช้โปรแกรม, การแต่งเพลง, การวาดแผนผังต่างๆ, การเขียน files เอกสาร หรือแม้กระทั่งปรับแต่งเว็บเพจ ซึ่งล้วนทำผ่านเว็บแอพพลิเคชั่น หรือ Google Apps ทั้งหมดนี้เกิดจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี Clustering ที่เชื่อมต่อกันเป็น Visualization ซึ่งรวมๆ โลกไอทีก็ได้ศัพท์ใหม่เรียกว่า “Cloud Computing” ที่ผู้ใช้งานแทบไม่เห็นโปรแกรมที่ซ่อนอยู่ด้านหลังเว็บแอพพลิเคชั่นเลย ในโลกแห่งภัยคุกคามก็เช่นกัน Cloud Computing เป็นเครือข่ายสำคัญของการก่ออาชญากรรมสำหรับผู้บุกรุกระบบ โดยสร้าง Zombie หรือที่ผมมักใช้ชื่อว่าผีดิบซอฟต์แวร์ จำนวนมาก รวมเรียกว่า Botnet โดยอาศัยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของผู้ใช้งานทั่วไปเป็นเครื่องมือ เพื่อแชร์มีเดียที่ไม่ถูกลิขสิทธิ์ บนเทคนิค P2P ผ่านเครือข่าย Cloud Computing และเป็นกลุ่มกองโจรที่จะใช้เทคนิค DDoS/DoS เพื่อทำให้เป้าหมายไม่สามารถปฏิบัติงานได้ หรือเพื่อส่งข้อมูลขยะอันไม่พึงประสงค์ (Spam) รวมถึงการหลอกลวงผ่านสื่ออินเตอร์เน็ต (Phishing) ซึ่งเกิดจากเครื่องเสมือนบน Cloud Computing ที่พร้อมปรับเปลี่ยน domain ได้เอง ทั้งที่เกิด botnet เหล่านั้นนอกจากมาจากเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานอยู่ทั่วไปแล้ว ยังมากับมือถือของคนที่กำลังเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตอีกด้วย นับได้ว่าจำนวน botnet มากขึ้นอย่างแน่นอน ส่วนใหญ่เป้าหมายการยึดเครื่องจะเปลี่ยนไปที่ผู้ใช้งาน (User) เป็นหลัก และนี้เองคือ “Hidden Connection”
ในตอนหน้าจะกล่าวถึง “ทำอย่างไรให้รู้เท่าทันและไม่ตกเป็นเหยื่อภัยคุกคามสมัยใหม่”

ที่มา : เมื่อหลายปีก่อนมีหนังสือแต่งโดย ฟริตจ๊อฟ คาฟร้า ซึ่งเป็นนักฟิสิกส์ เคยเขียนหนังสือ เต๋าแห่งฟิสิกส์ (The Tao of Physics) และจุดเปลี่ยนศตวรรษ (The Turning Point) จนมาถึงหนังสือที่ผมขอนำมาเป็นชื่อภัยคุกคามสมัยใหม่ในหัวข้อนี้ ที่ชื่อหนังสือว่าโยงใยที่ซ่อนเร้น (The Hidden Connection) ที่ผมขอใช้คำนี้เนื่องจากว่ามีความเหมาะสมและสอดคล้องกับภัยคุกคามสมัยในยุค Social Networking ที่โยงข้อมูลเข้าด้วยกันทั่วโลกผ่านสื่ออินเตอร์เน็ต สิ่งที่ซ่อนเร้นภัยคุกคามกับการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตนั้นเหมาะมากที่ขอใช้ ชื่อว่า “Hidden Connection”

อ่านต่อตอนหน้า
นนทวรรธนะ สาระมาน
20 / 11 / 51


Posted

in

, ,

by

Tags: