งาน MOU ระหว่างสภาดิจิทัลฯ และ สดช.

สภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย (DCT) ร่วมกับ คณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามความร่วมมือในการส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของบุคลากรระหว่างสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย (DCT) และ สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.)

ในวันที่ 12 ตุลาคม 2565
• การเสวนากลุ่ม : การเตรียมความพร้อมให้สอดคล้องกับ พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ธุรกิจ/องค์กรใดบ้างที่ต้องพร้อมก่อน เสวนาโดย

  • ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.)
  • ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (สคส.)
  • ผู้แทนสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย

สามารถรับชนย้อนหลังได้ที่

https://fb.watch/g6gtewIJWr/


Posted

in

by

Tags: