ทำนาย 7 เทคโนโลยี ด้านดีและภัยคุกคามในปี 2007 ตอนที่ 3

6. มาตรการป้องกัน CyberCrime / Terrorist
ในปี 2007 และต่อๆไป ภัยคุกคามในโลก IT จากมากขึ้น โดยผมขอจัดอันดับภัยคุกคามว่าสิ่งใดที่สร้างความเสียหายและรบกวนเรามากไปน้อย
– ภัยจาก Spam ในปี 2007 จะมากที่สุด ประกอบด้วยพื้นฐานที่ Spam ที่มาจาก E-mail พัฒนาเป็น Spam ที่ Post ตาม Web board และพัฒนาต่อเป็น Spam บน SMS , Spam IM จนเข้าถึงระบบ VoIP Spam ที่เป็นเสียงก็ได้นะครับ
– Phishing และ Scam จะมากขึ้น Phishing จากเดิมหลอกเฉพาะ website ที่เกี่ยวกับการเงิน ในปัจจุบันมีการหลอกลวงทุกวิธีการ ไม่ว่าเป็นการหลอกให้ download โปรแกรม Decode หนัง โปรแกรมเสริมความเร็วอินเตอร์เน็ท โปรแกรม Anti Spyware ที่เป็น Spyware เสียเอง ดังนี้เราเรียกว่า Web Scam ที่หลอกลวงให้ติด Malware เพื่อกลายเป็น Zombie เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป
และอีกหลายอย่างที่คาดไม่ถึง ในปี 2007 อาจพบ การหลอกผ่านเทคโนโลยี VoIP เป็น Phishing ที่มากับ VoIP ที่ ISC SANS ให้ศัพท์ใหม่ที่ว่า Voice-Over-IP Phishing (Vishing) เกิดขึ้นได้เช่นกัน
– Botnet และเมื่อมีเหยื่อที่เป็น Zombie มากขึ้น จากหนึ่งเครื่อง เป็นสองเครื่อง เป็นยี่สิบเครื่อง เป็นร้อยเครื่อง พันเครื่อง ก็เกิดกองทัพ Botnet ขึ้น และ botnet นี้เอง จะทำให้เกิดสงคราม DDoS และการส่ง Spam และ Phishing/Scam ใน e-mail/ SMS/ WebWorm จำนวนมหาศาลทั่วทุกมุมโลก เป็นการป่วนอินเตอร์เน็ทได้ และผมก็เชื่อว่า Botnet จะเป็นภัยคุกคามในปี 2007 เช่นกัน จากการสำรวจจาก website SRAN Malware Collection พบว่า Bonet ได้เพิ่มจำนวนขึ้นมาก
– Network Worm ซึ่งประกอบไปด้วย E-mail Worm , IM Worm , Internet Worm , IRC worm และ P2P Files Sharing Worm
– 0 day Exploit จะมีจำนวนมากขึ้น เนื่องจากมี Application ใหม่เกิดขึ้นอยู่ตลอด bug เพียงเล็กน้อย อาจส่งผลถึงการเข้าถึงระบบ ช่วงเวลา 0 day เป็นช่วงที่ผู้ไม่หวังดี เข้าถึงระบบได้ง่ายขึ้น และจะหลายเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ที่ยังขาด patch หรือตาม patch ไม่ทัน ก็จะกลายเป็นเหยื่อ และตามไปด้วยเป็นกองกำลังให้กับ Botnet ได้เช่นกัน 0 day exploit มีวิวัฒนาการได้ ซึ่งในช่วงเวลาที่เกิด 0 day นั้นไม่นาน exploit นี้อาจจะกลายเป็น Worm ได้เช่นกัน
– Social Networking ข้อมูลที่เกี่ยวของการ Hack มีมากขึ้นทั้งในรูปตำรา Video และการเข้าถึงข่าวสารช่องโหว่ ที่ทันเหตุการณ์ หาได้บนโลกอินเตอร์เน็ท
และอื่นๆ อีกมากมายที่เป็นภัยคุกคามทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จะเห็นว่าภัยคุกคามเหล่านี้จะมีความสัมพันธ์และเชื่อมโยงกัน แทบทั้งสิ้น ที่ผมต้องกล่าวภัยคุกคามก่อน ทั้งทีเป็นหัวข้อ เรื่อง มาตรการป้องกัน CyberCrime / Terrorist ก็เพราะภัยคุกคามที่เครือข่ายคอมพิวเตอร์มีจำนวนมาก จึงเป็นเรื่องง่ายสำหรับผู้ก่อการร้ายที่จะทำลาย หรือสร้างให้เกิดความเสียหาย หากจะโจมตีผ่านทางกายภาพ ก็คงไม่ทันประเทศมหาอำนาจได้ ดังนั้นจึงต้องหันมาก่อการร้ายบนโลกอินเตอร์เน็ทมากขึ้น ไม่ว่าเป็นการโจมตี website สถาบันการเงิน การปกครอง และการเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องความมั่นคงของชาติ คงไม่แปลกใจว่า กลุ่มก่อการร้าย จะต้องไปมีการฝึกฝนให้เป็น Hacker อีกหน้าที่หนึ่ง จึงต้องเป็นหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในการเฝ้าระวังภัยคุกคามของกลุ่มก่อการร้าย และไม่ใช่แค่ประเทศใดประเทศหนึ่ง แต่ควรเป็นการร่วมมือกันในการเฝ้าระวังภัยคุกคามการก่อการร้ายบนโลกอินเตอร์เน็ทกันทั่วโลก ควรเป็นวาระหนึ่งที่ต้องให้ความสำคัญมากขึ้นในปี 2007
สำหรับงาน IT Security เป็นโอกาสดีสำหรับเทคโนโลยี ระบบตรวจจับผู้บุกรุก ไม่ว่าเป็น NIDS /HIPS / HIDS จะมีบทบาทมากขึ้น การสร้างศูนย์เตือนภัยทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ที่เรียกว่า SOC (Security Operation Center) และให้บริการ MSSP (Management Security Services) ที่เป็นมืออาชีพ และรับประกันภัยคุกคามที่เกิดขึ้นบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้ 24 ชั่วโมง ในปี 2007 บริการ IT Security ที่เป็น Out Sourcing จะมีมากขึ้น ลองคิดเล่นๆ ดูครับ หน่วยงานราชการ , หรือรัฐวิสาหกิจ หรือรวมบริษัทเอกชน หากจ้างพนักงานที่ต้องมาดู Bug ที่เกิดขึ้นทุกวัน 0 day ที่เกิดขึ้นทุกวัน Virus/Worm , Phishing , Scam และ Spam อนาคตก็จะมีศัพท์ใหม่เกี่ยวกับภัยคุกคามมาใหม่ทุกปี รวมถึงการต้องค่อยปรับแต่ง อุปกรณ์ Network ให้ทันสมัย มีแผนฉุกเฉินในการ Backup ข้อมูล การเขียนนโยบายรักษาความปลอดภัยในองค์กร และ การสร้าง Security Awareness ให้กับเพื่อนพนักงาน อื่นๆ อีกมากมาย คงต้องจ้างพนักงานจำนวนไม่น้อย ที่ต้องดูเรื่องเหล่านี้ได้หมดทุกเรื่อง จึงเกิดบริการ MSSP ขึ้น Out Sourcing บางส่วนให้ผู้เชี่ยวชาญทำงาน
แนวโน้ม MSSP ที่ดูเหมือนจะเป็นบริการโดดเด่นได้ในปี 2007 ก็เพราะว่าในช่วงปลายปี มีบริษัทใหญ่ๆ ที่ให้บริการ MSSP ได้ ถูกควบกิจการ และร่วมให้บริการกันมากขึ้น ได้แก่ IBM ควบรวมกิจการ (Take Over) บริษัท ISS และ บริษัท Security works รวมกับ LurHQ เพื่อให้บริการ MSSP เป็นต้น

7. การควบคุมลิขสิทธิทางปัญญา
ในปี 2007 จะมีการควบคุมลิขสิทธิมากขึ้น ไม่ว่าเป็นลิขสิทธิ หนัง เพลง ซอฟแวร์ ต่างๆ และมีหน่วยงานชื่อ ฺBSA (Business Software Alliance) มาตั้งในประเทศไทย จะเห็นว่า ในเดือนตุลาคม ปี 49 ได้มีการประกาศเรื่องตรวจจับซอฟต์แวร์ที่มีการละเมิดลิขสิทธิในประเทศไทย แสดงว่ามี แนวโน้มที่เอาจริงเอาจังมากขึ้น
แบ่งซอฟต์แวร์ ที่อาจมีการละเมิดมาก ได้แก่ OS (Operating System) โดยเฉพาะจากค่าย Microsoft , ซอฟต์แวร์ Anti Virus/Spyware และ Application ในการใช้งานทั่วไป ไม่ว่าเป็น Application งาน Office เป็นต้น
มีจุดหนึ่งที่ไม่กล่าวถึงเลย นั้นคือ โปรแกรม Anti virus หากเป็นสมัยใหม่ ก็มักจะรวมความสามารถในการตรวจ Spyware ได้ในตัว ทุกค่าย และก็ถือว่าเป็นโปรแกรมยอดฮิตตลอดกาล ยังยอดขายที่ดี และจำเป็นต้องใช้ แต่ผมมองว่าในอนาคต จะตลาดซอฟต์แวร์ Anti virus จะน้อยลงโดยเฉพาะในต่างประเทศ แต่ตรงข้ามกับประเทศไทย ในประเทศไทยขายได้ และขายดีมาก อีกไม่ต่ำกว่า 3 ปี ที่กล่าวเช่นนี้เพราะว่าซอฟต์แวร์ Anti virus/spyware จะมากับ OS หรือ จะมาพร้อมกับ มือถือ (Moblie) แล้ว เช่น Microsoft Vista ก็มีระบบรักษาความปลอดภัยมาพร้อมกับ OS ทั้งการกรอง Web ไม่เหมาะสม ทั้งที่เป็น Personal Firewall และ Anti virus/spyware/Spam ในโปรแกรมเดียวกัน หรือที่เรียกว่า All in one Internet Security นั้นเอง แต่ในประเทศไทยแล้ว Microsoft Vista จะมาใช้ในไทยได้คงต้องใช้เวลาไม่ต่ำกว่า 1 ปี นับแต่ปีนี้เป็นต้นไป ดังนั้นในประเทศไทยจึงมีความจำเป็นต้องใช้ซอฟต์แวร์ Anti virus ทั้งที่เป็นแบบ Personal ตามบ้าน และ Corporate ในองค์กร เป็นการมองเฉพาะที่เป็น Host นะครับ อย่ามองเกี่ยวข้องกับเรื่อง Network เพราะใน Network ก็จำเป็นต้องมีอุปกรณ์ที่ป้องกันภัย Virus/worm/spam/spyware อีกชั้นหนึ่ง และ ไม่ต้องแปลกใจว่าทำไม มีบริษัทจัดทำซอฟต์แวร์ Anti virus/spyware เพิ่มตัวขึ้นมากมาย ที่ทำก็เพราะรอการ Take over จากบริษัทใหญ่ เพื่อรวมซอฟต์แวร์ระบบป้องกันไปสู่ OS ในค่ายใหญ่ ผมก็คิดว่าคงเหลือค่ายเดียวเช่นเคย แต่จะไปแข่งขันกันดุเดือนในการรวมซอฟต์แวร์ Antivirus/Spyware รวมถึง Spam บนมือถือ เพื่อรอบริษัทใหญ่ที่เจ้าของแบนด์มือถือชั้นนำ (ยังมีหลายค่ายมากกว่า การแข่งขันตลาด OS) เพื่อรอการ Take over ในปีหน้าและต่อๆไป มือถือกลายเป็นปัจจัยสำคัญในชีวิตประจำวัน มีระบบที่เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ทได้ตลอดเวลา และใช้งานได้อย่าง PC ทั่วไป ปัญหาตามมาก็หนีไม่พ้นปัญหาเดิมๆ คือไวรัสคอมพิวเตอร์ (virus/worm) อีเมลขยะ (spam) และที่จะเป็นภัยคุกคามอีกอย่างก็คือเรื่องข้อมูลส่วนตัว โดยเฉพาะข้อมูลส่วนตัวบนมือถือ spyware และ adware จะมุ่งเป้าความเสียหายไปที่ข้อมูลส่วนตัว บนมือถือ นี้แหละครับเป็นเรื่องต้องกล่าวให้ทราบ ว่าจะมีการเติบโตสูงในธุรกิจซอฟต์แวร์ Anti virus/spam/spyware ส่งผลให้เกิดการควบคุมลิขสิทธิทางปัญญามากขึ้นเช่นกัน

และอีกประการหนึ่งในเรื่องการควบคุมลิขสิทธิทางปัญญา เนื่องจาก ระบบควบคุม License ของ OS Windows ก็มีการควบคุมการปลอมแปลงยากในการ crack ค่า Serial number มากขึ้น ผมคิดว่าในปี 2007 และต่อไป Open Source จะมีบทบาทมากขึ้น OS Linux ที่ทำได้ดีและ Free License อย่าง Ubuntu Linux ก็ทำได้ดีขึ้นเรื่อยๆ จนสามารถทดแทนการใช้งานผลิตภัณฑ์จาก Microsoft และ OS อื่นๆที่มี License ได้ รวมถึง Application ที่เป็น Open Source ก็ทำได้เกือบเท่าเทียมกับ Application ที่มี License แบบขาย
… แล้ว Open Source สำหรับผู้ประกอบการ เขาจะขายอะไร คำตอบก็คือ ขายงานบริการ (Services) และงาน Support การติดตั้ง การดูแลรักษา ซึ่งก็ถือว่าเป็นแนวโน้ม ให้ Open Source เกิดเป็นธุรกิจได้ และ Open Source จะเกิดการทำ Collaboration (การรวม Open Source Software มาไว้ด้วยกันกลายเป็นหนึ่งเดียว) มากขึ้น ยกตัวอย่าง E-mail Open Source ที่ขาย Support ได้แก่ Zimbra Mail ทำได้เหมือน MS Outlook Server เหมือนกันเผลอๆ อาจทำได้ดีกว่า หรือ snort เปิดเป็น Open Source ได้รับความนิยมถือว่าสูงสุดในหมวด IT Security ก็ทำธุรกิจเชิง Services และ Support มากกว่าขาย Software ทาง snort เองขาย Signature ที่ทันเหตุการณ์ เรียกว่า Snort VRT และมีบริษัทที่ตั้งขึ้นเพื่อขายอุปกรณ์ด้านระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูล ด้วย ก็เป็นแนวทางหนึ่งในการประกอบธุรกิจด้าน IT Security ที่ทำให้คนติดก่อน แล้วค่อยขาย แต่ถึงอย่างไร ก็ประหยัดค่าในการลงทุนไปมากกว่า Software ที่มี License เพื่อการค้าแต่ต้นอยู่ดีครับ ดังนั้นทิศทาง สำหรับทางเลือกหนึ่งของการเลือกใช้งาน ในยุคเศรษฐกิจพอเพียงคือการหันมาประยุกต์ใช้ Open Source มากขึ้น จึงอยากให้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกระตุ้นการสร้างงานจาก Open Source ในเมืองไทยให้มากขึ้น เพราะผมถือว่าเป็นการสร้างองค์ความรู้ให้เกิดขึ้นกับนักพัฒนาระบบ ไม่ต้องเดินตามต่างประเทศมาก เพราะเราจะไม่มีทางเดินทันได้เลย หากเราไม่เริ่มที่คิดจะเป็นผู้ประดิษฐ์เอง และถือว่าเป็นอีกทางในการช่วยลดค่าใช้จ่ายในประเทศได้

อีกประการหนึ่ง
เรามีการเจริญเติบโตในโลกอินเตอร์เน็ทเกิดขึ้นเร็วมาก เรามีอินเตอร์เน็ทความเร็วสูงใช้อย่างแพร่หลาย เมื่ออินเตอร์เน็ทมีความเร็วสูง ย่อมมีการ การแชร์ files เพลง หนัง และ ซอฟแวร์ ก็มากขึ้น สังเกตจากโปรแกรม P2P ที่มีหลากหลายโปรแกรม และ ที่สำรวจมาพบว่า เกือบเครือข่ายที่ออกอินเตอร์เน็ทได้ มีเครื่อง client ที่มีโปรแกรม P2P และ เครื่อง Server P2P มักติดตั้งตาม ISP ต่างๆ แสดงว่ามีการเล่น P2P จำนวนมากในประเทศไทย และส่วนใหญ่แล้ว files ที่แชร์บน P2P มักมีการละเมิดลิขสิทธิทางปัญญา ไม่ใช่แค่เมืองไทย แต่เป็นกันทั่วโลก โดยเฉพาะย่านเอเชีย จีน ไตหวัน มาเลเซีย และไทย เทคโนโลยีที่มาช่วยในการป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ ก็เป็นเรื่องที่น่าจับตามอง ในปีที่แล้วผมก็เคยเขียนไว้ในหัวข้อนี้ และเทคโนโลยีที่ใช้คือ ระบบ DRM (Digital Rights Management) และในปีนี้ก็เช่นกัน เทคโนโลยี DRM ก็มีบทบาทต่อไป ที่กล่าวเช่นนี้เนื่องจาก ผู้ผลิต Skype ได้ออก Joost ที่เป็นระบบ P2P Video ดูทีวีผ่านระบบ Internet และรองรับเทคโนโลยีพวก HDTV ซึ่งก่อนหน้านี้มี Democracy ซึ่งเรียกได้ว่าเป็น Internet TV มาแล้ว ผมคิดว่าปี 2007 เป็นปีทองของ HDTV นะ สิ่งที่ตามมาก็คือเรื่องลิขสิทธิหนัง และเพลง ซึ่งป้องกันได้ด้วยเทคโนโลยี DRM นั้นเอง

และเชื่อผมไหม ว่าปี 2007 Apple จะครองตลาด IT โดยเฉพาะเทคโนโลยี Personal Computer (คอมพิวเตอร์ส่วนตัว) ไม่ใช่ Microsoft Vista เนื่องจาก Apple เมื่อได้ออก iPhone ขึ้น ก็จะถือว่าเป็นการปฏิวัติใหม่อีกก้าวของ มือถือที่เป็นคอมพิวเตอร์ได้ในตัวเอง ล้ำสมัย และราคาใกล้เคียงกับ Notebook อีกไม่นานหาก iPhone มีความจุฮาร์ดดิสที่มากขึ้น ก็อาจเป็นไปได้ว่ารูปแบบเทคโนโลยีแบบ iPhone จะมาแทนที่ Notebook ในไม่ช้า ส่วน Microsoft Vista เป็นการก้าวที่พลาด เนื่องจากต้องใช้ทรัพยากรเครื่องสูงมาก ต้องรอฮาร์ดแวร์ที่ทันสมัย จึงทำให้เปิดตัวอย่างเป็นทางการช้า กว่าจะได้ใช้ ผมคิดว่า iPhone คงครองตลาดไปเสียก่อนทั้งที iPhone ไม่ใช่ระบบปฏิบัติการ แต่ iPhone เข้าถึงส่วนบุคคลได้มากกว่า และประโยชน์ใช้สอยมากกว่า จึงทำให้อนาคต Microsoft Vista อาจเป็นระบบปฏิบัติการสำหรับคนแก่ ใช้ก็เป็นไปได้ และเมื่อเทคโนโลยีแบบ iPhone ได้รับความนิยม ก็ต้องกลับไปใส่ใจตาม 7 ข้อที่กล่าวมาในด้านการรักษาความปลอดภัยข้อมูลต่อไป

7 ข้อผ่านไปแล้ว จะเป็นไปตามที่ทำนายหรือไม่ ก็ต้องรอดูกันไปครับ เป็นห่วงเพียงคนทำงานด้าน IT Security นี้แหละครับเห็นภัยคุกคามมีมากขึ้นทุกวัน และเพิ่มความซับซ้อนทั้งในด้านเทคนิคการบุกรุกระบบ และเทคโนโลยีใหม่ที่ต้องวิ่งตามให้ทันอยู่ตลอด เกรงว่าจะประกาศยกธงขาวเสียก่อน ดังเช่น Bruce Schneier ผู้เขียนหนังสือ “Secrets and Lies” ได้กล่าวไว้ว่าเขาตามไม่ทันภัยคุกคามสมัยแล้ว มันเยอะเหลือเกินครับ คนที่ทำงานด้าน IT Security ต้องสวมวิญญาณอาชีพนักข่าวเข้าไปด้วย และสำคัญที่สุด คือเรื่องคุณธรรม เพราะ หากเรามีความรู้สูง รู้มากกว่าคนอื่น เรามีทางที่จะ ป้องกัน หรือ ทำลาย ได้ ดังนั้นคุณธรรมจึงเป็นสิ่งสำคัญ ที่เราต้องยึดถือไว้หากมีความรู้ จงแบ่งปันเพื่อคนอื่น สอนเขาให้มีจริยธรรมตั้งแต่ต้น และสร้างผลงานเพื่อป้องกันภัยข้อมูลทั้งตัวเราและคนอื่น ตลอดถึงเครือข่ายที่เราร่วมอาศัยอยู่ สุดท้ายขอเป็นกำลังใจให้กับคนทำงานด้านนี้ เราหัวอกเดียวกัน อย่าพึ่งยอมแพ้กับภัยคุกคามที่เกิดขึ้นในอนาคต ขณะที่เขียนผมได้ฟังเพลงไปด้วย และมาหยุดที่บรรทัดนี้ ก็ได้ยินเสียงคุณกมลา สุโกศล เพลง Live and Learn พอดี ฟังดูแล้ว ให้กำลังใจดีครับ หากปรับให้เข้ากับงานด้าน IT Security สำหรับผู้อ่อนล้าแล้ว ก็ทำให้สู้ต่อได้ครับ เพื่อสร้างกำลังใจในการทำงานด้านนี้ต่อไป ขอเป็นกำลังใจ ด้วยคน

ตลอดทั้งปี 2007 ไม่ว่าเป็นเช่นไร ก็ขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จในสิ่งที่คิด มีชีวิตที่เป็นสุข ,มีจิตใจที่สงบ และ สราญอารมณ์ กันทุกคนที่อ่านบทความผม ครับ
โชคดีปีใหม่

นนทวรรธนะ สาระมาน
Nontawattana Saraman

30/12/49


Posted

in

by

Tags: