บรรยายการบริหารความเสี่ยงด้านไซเบอร์ในภาคธุรกิจ

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 ได้มาบรรยายให้นักศึกษาคณะวิศวกรรมคอวพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านไซเบอร์ในภาคธุรกิจ


Posted

in

by

Tags: