บรรยายเรื่องแนวโน้มเทคโนโลยีสำหรับภาครัฐ ในทิศทางด้าน Cybersecurity

23/03/64 ได้รับเกียรติจากกรมสรรพสามิต ให้มาบรรยายเรื่องแนวโน้มเทคโนโลยีสำหรับภาครัฐ ในทิศทางด้าน Cybersecurity กล่าวโดยย่อดังนี้1. ประเทศเราจะกินบุญเก่าจากยุคอุตสาหกรรม 3.0 เมื่อ 30 ปี ที่ผ่านมาไม่ได้อีกแล้ว เราต้องเปลี่ยน และปรับ ให้ทันกับตัวละครบนโลกใบใหม่ อันได้แก่ IoT Cloud BigData AI และ Blockchain ที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหม่ด้วยข้อมูล2. ปัจจุบันเทคโนโลยีบน Cloud data platform เป็นตัวแปลสำคัญของยุคเศรษฐกิจใหม่ เราตามต่างชาติจากส่วนนี้ไม่ทัน(ประเทศมหาอำนาจ) ถึงแม้ตามไม่ทันแล้ว แต่เราต้องควบคุมข้อมูลของเราได้ โดยเฉพาะข้อมูลของรัฐ และการให้บริการประชาชน ให้มองถึงการไหลเวียนของข้อมูลที่มีความปลอดภัย และเป็นไปตามกฎหมาย ให้มากกว่าทางกายภาพและสถานที่ตั้งของ Data center 3. ทิศทางแบบ Decentralization จะทำให้รูปแบบการรวมศูนย์ Centralization ในอดีตทำให้ รัฐบาล และ Regulator ในประเทศอ่อนแอลง หากตามไม่ทัน และจะทำให้คนหันไปใช้ Platform สมัยใหม่ผ่าน P2P จากข้ามประเทศแทนที่จะมีการไหลเวียนเศรษฐกิจภายใน ด้วยกฎระเบียบและการตรวจสอบเคร่งคัดของรัฐบาลจนเกินไป จะเป็นอุปสรรคสำคัญในการก้าวต่อไป 4. อธิปไตยทางข้อมูล (Data Sovereignty) จะกลับสู่ประเทศเราได้ ตัวแปลหลักคือรัฐบาล ต้องมองเห็นความสำคัญเรื่องนี้ และจุดแรกที่เรียกมาได้คือการสร้าง Trust as a Services ให้เกิดขึ้นภายในประเทศ 5. การสร้างอุตสาหกรรมใหม่ 4.0 รัฐบาลต้องให้การสนับสนุนเอกชน ในทุกมิติ และขับเคลื่อนครั้งนี้จะเปลี่ยนโฉมประเทศในภาคเศรษฐกิจใหม่ ทุกอย่างต่อจากนี้ควรคำนึง Secure by design ตั้งแต่แรก ในงานผมได้เปิด IoT, CCTV, Remote Server ที่ discovery จาก tools public พวก internet census ดูเฉพาะประเทศไทย ที่ยังขาด Access Control ที่ดีก็จะถูกแฮกได้เสมอ ซึ่ง tools เป็นของสาธารณะผมเข้าถึงได้ ทั่วโลกก็เข้าถึงได้และได้ทำการสาธิตให้เครื่องติด Phishing จาก ShortURL link จนทำให้ทราบข้อมูล และการนำไปสู่การติด Ransomware ได้ถือว่าถ่ายทอดตามเจตนารมณ์ ครบแล้ว ขอขอบพระคุณคุณวรรณ คุณแหม่ม อย่างสูง ที่พาให้รู้จักกัน จนเกิดงานในวันนี้ได้


Posted

in

by

Tags: