บรรยาย PDPA ให้กับ มหาวิทยาลัยสยาม

วันที่ 21 พฤษภาคม 2565 นายนนทวัตต์ สาระมาน ได้รับเกียรติให้ร่วมบรรยายงานกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่่วนบุคคล หรือชื่อย่อ PDPA ให้กับทางมหาวิทยาลัยสยาม ในโครงการบัณฑิตพันธ์ุใหม่ 65

ตัวอย่างช่วงเวลาบรรยาย

Posted

in

by

Tags: