ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์เชิงรับ ที่กลาโหม

ในระหว่างวันที่ 13 – 23 มิถุนายน 2565 ที่สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ห้องปฏิบัติการไซเบอร์ คุณนนทวัตต์ สาระมานและทีมงาน ได้มีโอกาสได้จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ เป็นเวลา 9 วัน โดยในงานนี้ทางเจ้ากรมสื่อสารกระทรวงกลาโหมได้ร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้วย


Posted

in

by

Tags: