ร่วมงาน กระทรวงดิจิทัล และ สมาคม ATSI เปิดกิจกรรม Software Counselling Clinic Day พร้อมชี้แนวทางยกระดับอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย

วันที่ 8 มิถุนายน 2565 นายนนทวัตต์ สาระมาน ประธานที่ปรึกษากลุ่มบริษัทสราญ เทคโนโลยี จำกัด ได้ร่วมงานสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย ATSI กับโครงการประกวดรางวัลผู้ประกอบการดีเด่น ด้านการใช้เทคโนโลยีซอฟต์แวร์ไทยเพื่อพัฒนาองค์กร (ATSI Digital Entrepreneur Award) โดยในงานท่านรัฐมนตรีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม, ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล และนายกสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย เข้าร่วมในงานนี้ด้วย


Posted

in

by

Tags: