สถิติภัยคุกคามที่เกิดขึ้นกับผู้ให้บริการโทรคมนาคมและอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2556

ข้อมูลที่นำเสนอต่อไปนี้เป็นการรวบรวมสถิติโดยเฉพาะภัยคุกคามทางโทรคมนาคมและอินเทอร์เน็ตที่เกิดขึ้นในประเทศไทย จึงคิดว่าควรจัดรวบรวมข้อมูลนี้สรุปเป็นรายปี เกิดขึ้นโดยการรวมค่าที่ได้มาจาก ASN (Autonomous System Number) ที่มีอยู่ในประเทศไทยและค้นหาตามไอพีที่อยู่ภายใต้ ASN จัดรวมในรูปข้อมูลบนฐานข้อมูลกลางทำให้เราเห็นภาพรวมที่น่าสนใจ

ภาพจากระบบ SRAN : Thailand Internet Map System ที่จัดทำขึ้นเมื่อปลายปี 2556  
จากข้อมูลที่ทางทีมงาน SRAN ได้รวบรวมขึ้นมาเมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2556 พบว่า
จากภาพแผนที่อินเทอร์เน็ตที่ทางศูนย์เทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์แห่งชาติ NECTEC ได้จัดทำขึ้นในเดือนธันวาคม 2556 ที่เป็น International Internet Gateway มาประกอบกับข้อมูลที่ทางทีมงาน SRAN จัดทำลงฐานข้อมูลจะสามารถสรุปได้ดังนี้

1. เส้นทางการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตในประเทศไทยไปยังต่างประเทศ
จากจำนวนค่า ASN ที่ Active โดยมีการเส้นทางการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและมีการใช้งานแก่ผู้บริโภคทางโทรคมนาคมจำนวน 252 ASN พบลิงค์ไปยังต่างประเทศ 46 ประเทศที่ปรากฏ

จะพบว่าเส้นทางเชื่อมต่อินเทอร์เน็ตไปที่ประเทศสหรัฐอเมริกาจำนวนมากที่สุดถึง 22 ลิงค์ รองลองมาคือประเทศญี่ปุ่น จำนวน 8 ลิงค์ และประเทศออสเตเลีย และอังกฤษจำนวน 7 ลิงค์
ASN ที่สำคัญในประเทศไทย
2. CAT Telecom 
– AS4651  มีการเชื่อมโยงดังนี้
ภาพแผนที่การเชื่อมโยงอินเทอร์เน็ตขาต่างประเทศของ AS4651
รวมลิงค์ที่เชื่อม AS4651 จำนวน 21 ลิงค์ที่ไปต่างประเทศ
โดยเชื่อมกับประเทศสหรัฐอเมริกาจำนวน 8 ลิงค์ ประเทศอังกฤษ จำนวน 3 ลิงค์ และฮ่องกง จำนวน 3 ลิงค์ เป็นต้น
– AS4652 
– AS9931
3. TOT
 AS38040 
เมื่อทำการวิเคราะห์ภาพรวมประเภทหน่วยงานภายในประเทศไทย แบ่งเป็น 3 ชนิดภัยคุกคามจาก 5 กลุ่มประเภทหน่วยงาน ซึ่งประกอบด้วย
ชนิดที่ 1 : เว็บไซต์ในประเทศไทยที่ถูกโจมตี ได้แก่ การโจมตีชนิดที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในเว็บไซต์ (web defacement)
ชนิดที่ 2 : เว็บไซต์ในประเทศไทย ที่ตกเป็นฐานของฟิชชิ่ง (Phishing) จนกลายเป็นเว็บหลอกลวง
ชนิด ที่ 3 : เว็บไซต์ในประเทศไทย ที่ติดไวรัสคอมพิวเตอร์ (Malware) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเว็บไซต์ที่ถูกโจมตีแล้วสามารถเข้าถึงระบบได้และมีการนำไฟล์ไวรัสเข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์
โดยสามารถจัดอันดับตาม ASN ในประเทศไทยได้ดังนี้
(ข้อมูลจาก www.sran.net)
รายชื่อ 10 อันดับ หน่วยงานที่พบการโจมตีบนโลกไซเบอร์ (Web Attack) มากที่สุดในประเทศไทย 
อันดับ 1 AS9931  ของบริษัท CAT Telecom  จำนวนที่พบ 6,543 ครั้ง
อันดับ 2 AS9891 ของบริษัท CS LOXINFO  จำนวนที่พบ 1,913 ครั้ง
อันดับ 3 AS4618 ของบริษัท Internet Thailand Company Limited จำนวน 1,336 ครั้ง
อันดับ 4 AS56067 ของบริษัท Metrabyte company จำนวน 1,330 ครั้ง
อันดับ 5 AS23974 ของกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 924 ครั้ง
อันดับ 6 AS4765 ของบริษัท World Net & Services จำนวน 916 ครั้ง
อันดับ 7 AS4621 ของโครงข่ายมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษา จำนวน 599 ครั้ง
อันดับ 8 AS7470 ของบริษัท True Internet จำนวน 294 ครั้ง
อันดับ 9 AS23884 ของบริษัท Proimage Engineering and Communication จำนวน 261 ครั้ง
อันดับ 10 AS9737 ของบริษัท TOT จำนวน 183 ครั้ง
รายชื่อ 10 อันดับ หน่วยงานที่พบว่ามีการติดเชื้อ (Malware) มากที่สุดในประเทศไทย
อันดับ 1 AS9931 ของบริษัท CAT Telecom จำนวน 19,027 ครั้ง
อันดับ 2 AS9891 ของบริษัท CS Loxinfo จำนวน 3,607 ครั้ง
อันดับ 3 AS56067 ของบริษัท Metra byte company จำนวน 2,612 ครั้ง
อันดับ 4 AS131447 ของบริษัท POP IDC จำนวน 1,596 ครั้ง 
อันดับ 5 AS23884 ของบริษัท Proimage Engineering and Communication จำนวน 860 ครั้ง
อันดับ 6 AS9737 ของบริษัท TOT จำนวน 650 ครั้ง
อันดับ 7 AS23974 ของกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 639 ครั้ง
อันดับ 8 AS7654 ของบริษัท Internet Service Provider จำนวน 592 ครั้ง
อันดับ 9 AS7470 ของบริษัท True Internet จำนวน 405 ครั้ง
อันดับ 10 AS56309 ของบริษัท Siam Data จำนวน 386 ครั้ง
Nontawattana  Saraman
SRAN Dev

นนทวรรธนะ  สาระมาน
18/01/57


Posted

in

by

Tags: