สรุปหนังสือ 2600: A Hacker Odyssey

หนังสือ The Best of 2600: A Hacker Odyssey รวบรวมบทความและบทสัมภาษณ์จากนิตยสาร 2600: The Hacker Quarterly ซึ่งตีพิมพ์ครั้งแรกในปี 1984 นิตยสารนี้ก่อตั้งโดยกลุ่มแฮ็กเกอร์ที่รู้จักกันในชื่อ Legion of Doom (LOD) ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มแฮ็กเกอร์กลุ่มแรก ๆ ของโลก

หนังสือเล่มนี้ครอบคลุมประวัติศาสตร์ของแฮ็กเกอร์ตั้งแต่ยุคแรก ๆ จนถึงยุคปัจจุบัน บทความและบทสัมภาษณ์ในหนังสือเล่มนี้ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับวัฒนธรรมแฮ็กเกอร์ อุดมการณ์แฮ็กเกอร์ และกิจกรรมของแฮ็กเกอร์

บทความในหนังสือเล่มนี้เริ่มต้นด้วยบทสัมภาษณ์ของ John Draper ซึ่งเป็นที่รู้จักในนาม Captain Crunch ชายผู้ประดิษฐ์ Blue Box ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการโทรฟรีทางโทรศัพท์ Draper เล่าถึงจุดเริ่มต้นของแฮ็กเกอร์ในยุคแรก ๆ และอธิบายว่าเหตุใดแฮ็กเกอร์จึงสนใจที่จะเจาะระบบโทรคมนาคม

บทความถัดไปกล่าวถึงประวัติของ LOD บทความนี้อธิบายว่า LOD ก่อตั้งขึ้นอย่างไรและกิจกรรมหลักของกลุ่ม LOD เป็นที่รู้จักในเรื่องการแฮ็กระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐบาลและบริษัทเอกชน

บทความอื่น ๆ ในหนังสือเล่มนี้ครอบคลุมหัวข้อต่างๆ เช่น กฎหมายแฮ็กเกอร์ ความปลอดภัยทางไซเบอร์ และอนาคตของแฮ็กเกอร์

บทสัมภาษณ์ในหนังสือเล่มนี้ ได้แก่ บทสัมภาษณ์ของ Kevin Mitnick ผู้ต้องขังที่มีชื่อเสียงซึ่งเป็นที่รู้จักในเรื่องการแฮ็กระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐบาลและบริษัทเอกชน บทสัมภาษณ์ของ Bruce Schneier ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ และบทสัมภาษณ์ของ John Gilmore ผู้ก่อตั้ง Electronic Frontier Foundation (EFF)

หนังสือ The Best of 2600: A Hacker Odyssey เป็นหนังสือที่มีความสำคัญต่อประวัติศาสตร์ของแฮ็กเกอร์ หนังสือเล่มนี้ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับวัฒนธรรมแฮ็กเกอร์ อุดมการณ์แฮ็กเกอร์ และกิจกรรมของแฮ็กเกอร์

ต่อไปนี้เป็นประเด็นสำคัญบางประการจากหนังสือเล่มนี้:

 • แฮ็กเกอร์เป็นกลุ่มคนที่สนใจด้านเทคโนโลยีและต้องการเรียนรู้วิธีการทำงานของระบบต่างๆ
 • แฮ็กเกอร์มีอุดมการณ์ที่หลากหลาย แต่หลายคนเชื่อว่าการใช้เทคโนโลยีเพื่อประโยชน์สาธารณะ
 • แฮ็กเกอร์ถูกมองว่าเป็นภัยคุกคามต่อความปลอดภัยทางไซเบอร์ แต่พวกเขายังสามารถเป็นพันธมิตรที่สำคัญในการต่อสู้กับอาชญากรรมไซเบอร์

หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวัฒนธรรมแฮ็กเกอร์ อุดมการณ์แฮ็กเกอร์ และกิจกรรมของแฮ็กเกอร์

หนังสือ The Best of 2600: A Hacker Odyssey มีทั้งหมด 11 บท ดังนี้

 • บทที่ 1: Captain Crunch: The Man Who Talked Free
 • บทที่ 2: The Legion of Doom
 • บทที่ 3: The Hacker Crackdown
 • บทที่ 4: The Hacker Ethic
 • บทที่ 5: The Electronic Frontier Foundation
 • บทที่ 6: The Lure of the Underground
 • บทที่ 7: The Future of Hacking
 • บทที่ 8: Kevin Mitnick: The Dark Side of Hacking
 • บทที่ 9: Bruce Schneier: The Security Guru
 • บทที่ 10: John Gilmore: The Hacker Activist
 • บทที่ 11: The Future of Cyberspace

แต่ละบทจะครอบคลุมหัวข้อต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับแฮ็กเกอร์ เช่น ประวัติศาสตร์ของแฮ็กเกอร์ วัฒนธรรมแฮ็กเกอร์ อุดมการณ์แฮ็กเกอร์ กฎหมายแฮ็กเกอร์ ความปลอดภัยทางไซเบอร์ และอนาคตของแฮ็กเกอร์

ต่อไปนี้เป็นรายละเอียดของแต่ละบท:

บทที่ 1: Captain Crunch: The Man Who Talked Free

บทนี้กล่าวถึง John Draper ซึ่งเป็นที่รู้จักในนาม Captain Crunch ชายผู้ประดิษฐ์ Blue Box ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการโทรฟรีทางโทรศัพท์ Draper เล่าถึงจุดเริ่มต้นของแฮ็กเกอร์ในยุคแรก ๆ และอธิบายว่าเหตุใดแฮ็กเกอร์จึงสนใจที่จะเจาะระบบโทรคมนาคม

บทที่ 2: The Legion of Doom

บทนี้กล่าวถึงประวัติของ Legion of Doom (LOD) ซึ่งเป็นกลุ่มแฮ็กเกอร์ที่มีชื่อเสียงในยุคแรก ๆ บทนี้อธิบายว่า LOD ก่อตั้งขึ้นอย่างไรและกิจกรรมหลักของกลุ่ม LOD เป็นที่รู้จักในเรื่องการแฮ็กระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐบาลและบริษัทเอกชน

บทที่ 3: The Hacker Crackdown

บทนี้กล่าวถึงเหตุการณ์ที่รู้จักกันในชื่อ “The Hacker Crackdown” ซึ่งเป็นการสืบสวนและจับกุมแฮ็กเกอร์โดยรัฐบาลสหรัฐฯ บทนี้อธิบายว่าเหตุใดการสืบสวนดังกล่าวจึงเกิดขึ้นและผลกระทบต่อชุมชนแฮ็กเกอร์

บทที่ 4: The Hacker Ethic

บทนี้กล่าวถึงอุดมการณ์แฮ็กเกอร์ บทนี้อธิบายว่าแฮ็กเกอร์มีความเชื่อและค่านิยมอย่างไร เช่น การแสวงหาความรู้ การทำงานร่วมกัน และการใช้เทคโนโลยีเพื่อประโยชน์สาธารณะ

บทที่ 5: The Electronic Frontier Foundation

บทนี้กล่าวถึง Electronic Frontier Foundation (EFF) ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่ทำงานเพื่อปกป้องสิทธิและเสรีภาพของผู้ใช้อินเทอร์เน็ต บทนี้อธิบายว่า EFF ก่อตั้งขึ้นอย่างไรและกิจกรรมหลักขององค์กร

บทที่ 6: The Lure of the Underground

บทนี้กล่าวถึงแรงจูงใจของแฮ็กเกอร์ในการเจาะระบบคอมพิวเตอร์ บทนี้อธิบายว่าแฮ็กเกอร์ทำเช่นนั้นเพื่ออะไร เช่น เพื่อแสวงหาความรู้ ความท้าทาย หรือเพื่อแสดงออกถึงตัวตน

บทที่ 7: The Future of Hacking

บทนี้กล่าวถึงอนาคตของแฮ็กเกอร์ บทนี้คาดการณ์ว่าแฮ็กเกอร์จะมีบทบาทอย่างไรในอนาคต เช่น การมีส่วนร่วมในการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ และการต่อสู้กับอาชญากรรมไซเบอร์

บทที่ 8: Kevin Mitnick: The Dark Side of Hacking

บทนี้กล่าวถึง Kevin Mitnick ผู้ต้องขังที่มีชื่อเสียงซึ่งเป็นที่รู้จักในเรื่องการแฮ็กระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐบาลและบริษัทเอกชน บทนี้อธิบายว่า Mitnick ก่ออาชญากรรมแฮ็กเกอร์ได้อย่างไรและเขาถูกจับกุมได้อย่างไร

บทที่ 9: Bruce Schneier: The Security Guru

บทนี้กล่าวถึง Bruce Schneier ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ บทนี้อธิบายว่า Schneier ทำงานอย่างไรเพื่อปรับปรุงความปลอดภัยทางไซเบอร์และเขามีมุมมองอย่างไรต่อแฮ็กเกอร์

บทที่ 10: John Gilmore: The Hacker Activist

บทนี้กล่าวถึง John Gilmore ผู้ก่อตั้ง Electronic Frontier Foundation (EFF) บทนี้อธิบายว่า Gilmore ทำงานอย่างไรเพื่อปกป้องสิทธิและเสรีภาพของผู้ใช้อินเทอร์เน็ต

บทที่ 11: The Future of Cyberspace

บทนี้กล่าวถึงอนาคตของไซเบอร์สเปซ บทนี้คาดการณ์ว่าไซเบอร์สเปซจะมีบทบาทอย่างไรในอนาคต เช่น ผลกระทบต่อสังคมและเศรษฐกิจ

หนังสือ The Best of 2600: A Hacker Odyssey เป็นหนังสือที่มีความสำคัญต่อประวัติศาสตร์ของแฮ็กเกอร์ หนังสือเล่มนี้ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับวัฒนธรรมแฮ็กเกอร์ อุดมการณ์แฮ็กเกอร์ และกิจกรรมของแฮ็กเกอร์

สวัสดี

Nontawatt.s


Posted

in

by

Tags: