สรุปหนังสือ Dark Territory

หนังสือ Dark Territory: The Secret History of Cyber War เขียนโดย David E. Sanger นักข่าวอาวุโสของหนังสือพิมพ์ The New York Times ตีพิมพ์ในปี 2018 หนังสือเล่มนี้กล่าวถึงประวัติความเป็นมาของสงครามไซเบอร์ตั้งแต่ยุคเริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน

หนังสือเล่มนี้เริ่มต้นด้วยการเล่าถึงประวัติความเป็นมาของสงครามไซเบอร์ตั้งแต่ยุคแรก ๆ ที่มีการโจมตีระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาโดยสหภาพโซเวียตในปี 1982 ไปจนถึงการโจมตีระบบคอมพิวเตอร์ของ Estonia ในปี 2007 ซึ่งถือเป็นการโจมตีทางไซเบอร์ที่ใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งที่เคยเกิดขึ้น

จากนั้นหนังสือเล่มนี้จะกล่าวถึงการโจมตีทางไซเบอร์ที่ดำเนินการโดยรัฐบาลและกลุ่มแฮกเกอร์ต่าง ๆ ทั่วโลก ตัวอย่างเช่น การโจมตีทางไซเบอร์ของรัฐบาลจีนเพื่อขโมยข้อมูลทางทหารและทางการค้าของสหรัฐอเมริกา การโจมตีทางไซเบอร์ของกลุ่มแฮกเกอร์ Anonymous เพื่อประท้วงรัฐบาลและองค์กรต่าง ๆ ทั่วโลก

หนังสือเล่มนี้ยังกล่าวถึงผลกระทบของสงครามไซเบอร์ต่อโลก ตัวอย่างเช่น สงครามไซเบอร์สามารถส่งผลกระทบต่อโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญของประเทศ เช่น ระบบไฟฟ้า ระบบขนส่ง และระบบการเงิน นอกจากนี้ยังสามารถส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางการเมืองและเศรษฐกิจของประเทศ

หนังสือเล่มนี้จบลงด้วยการกล่าวถึงความท้าทายในการรับมือกับสงครามไซเบอร์ ตัวอย่างเช่น รัฐบาลและองค์กรต่าง ๆ ทั่วโลกยังไม่พร้อมที่จะรับมือกับภัยคุกคามจากสงครามไซเบอร์ นอกจากนี้ กฎหมายและกฎระเบียบเกี่ยวกับสงครามไซเบอร์ยังไม่เพียงพอที่จะป้องกันและปราบปรามการโจมตีทางไซเบอร์

หนังสือ Dark Territory: The Secret History of Cyber War เป็นหนังสือที่มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ต้องการเข้าใจประวัติศาสตร์และผลกระทบของสงครามไซเบอร์ หนังสือเล่มนี้นำเสนอข้อมูลเชิงลึกที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับสงครามไซเบอร์ ซึ่งสามารถช่วยให้เราเข้าใจภัยคุกคามจากสงครามไซเบอร์และเตรียมรับมือกับภัยคุกคามดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ต่อไปนี้เป็นประเด็นสำคัญบางประการจากหนังสือเล่มนี้:

  • สงครามไซเบอร์เป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของชาติ
  • รัฐบาลและกลุ่มแฮกเกอร์ต่าง ๆ ทั่วโลกกำลังใช้สงครามไซเบอร์เพื่อผลประโยชน์ของตนเอง
  • สงครามไซเบอร์สามารถส่งผลกระทบต่อโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญของประเทศ
  • รัฐบาลและองค์กรต่าง ๆ ทั่วโลกยังไม่พร้อมที่จะรับมือกับภัยคุกคามจากสงครามไซเบอร์

หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับผู้สนใจทั่วไปที่ต้องการเข้าใจประวัติศาสตร์และผลกระทบของสงครามไซเบอร์ นอกจากนี้ยังเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องทำงานเกี่ยวกับความปลอดภัยทางไซเบอร์หรือความมั่นคงของชาติ

สวัสดี

Nontawatt.s


Posted

in

by

Tags: