สรุปหนังสือ Offensive Cyber Operations

หนังสือ Offensive Cyber Operations: Understanding Intangible Warfare โดย ดาเนียล มัวร์ ได้เจาะลึกถึง “สงครามไร้รูป” หรือรูปแบบการสู้รบที่ไม่ใช้กำลังทางกายภาพ ซึ่งอาศัยช่องทางอย่าง “ไซเบอร์สเปซ” และ “สเปกตรัมแม่เหล็กไฟฟ้า” เป็นอาวุธหลัก

หนังสือเล่มนี้ออกวางจำหน่ายปี 2022 โดย Oxford University Press

ประเด็นสำคัญของหนังสือ:

  • นิยามสงครามไร้รูป: มัวร์เสนอแนวคิดใหม่ที่กว้างกว่าแค่ “การรบทางไซเบอร์” แบบที่สหรัฐฯ ใช้ (deny, degrade, disrupt, destroy, and manipulate) โดยครอบคลุมถึงการโจมตี “ระบบข้อมูล” ผ่านช่องทางต่างๆ ด้วย
  • การโจมตีด้วยไซเบอร์: หนังสือวิเคราะห์กลยุทธ์การโจมตีทางไซเบอร์หลากหลายรูปแบบ ทั้งแบบแฝงตัว เจาะระบบ สร้างความเสียหาย และปล่อยข้อมูลเท็จ
  • ผลกระทบของสงครามไร้รูป: มัวร์เน้นย้ำถึงผลกระทบที่กว้างไกลของสงครามรูปแบบนี้ ไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างพื้นฐาน ระบบเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคง
  • การรับมือกับสงครามไร้รูป: หนังสือเสนอแนวทางในการป้องกันภัยไซเบอร์ ทั้งการสร้างระบบความมั่นคงที่แข็งแกร่ง การพัฒนากำลังพล และการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ
  • อนาคตของสงครามไร้รูป: มัวร์ชี้ให้เห็นถึงความท้าทายในอนาคต เช่น การพัฒนาของเทคโนโลยี AI การโจมตีที่ซับซ้อนขึ้น และการกำหนดกฎระเบียบ

โดยรวม: หนังสือ Offensive Cyber Operations เป็นงานวิชาการที่เจาะลึก เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจด้านความมั่นคงไซเบอร์ การสู้รบรูปแบบใหม่ และผลกระทบของเทคโนโลยีต่อสงคราม

บทที่ 1: บทนำ

ในบทนี้ มัวร์จะแนะนำแนวคิดเรื่อง “สงครามไร้รูป” (intangible warfare) ซึ่งเป็นรูปแบบการสู้รบที่ไม่ใช้กำลังทางกายภาพ แต่อาศัยช่องทางอย่าง “ไซเบอร์สเปซ” และ “สเปกตรัมแม่เหล็กไฟฟ้า” เป็นอาวุธหลัก โดยมัวร์จะอธิบายว่าสงครามไร้รูปแตกต่างจากสงครามแบบดั้งเดิมอย่างไร และมีความสำคัญอย่างไร

บทที่ 2: การโจมตีด้วยไซเบอร์

ในบทนี้ มัวร์จะวิเคราะห์ประเภทของการโจมตีทางไซเบอร์ต่างๆ รวมถึงกลยุทธ์การโจมตีแต่ละประเภท โดยมัวร์จะอธิบายว่าแต่ละประเภทของการโจมตีมีเป้าหมายและผลกระทบอย่างไร

บทที่ 3: ผลกระทบของสงครามไร้รูป

ในบทนี้ มัวร์จะวิเคราะห์ผลกระทบของสงครามไร้รูปต่อโครงสร้างพื้นฐาน ระบบเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคง โดยมัวร์จะอธิบายว่าสงครามไร้รูปสามารถส่งผลกระทบต่อสิ่งเหล่านี้อย่างไร

บทที่ 4: การรับมือกับสงครามไร้รูป

ในบทนี้ มัวร์จะเสนอแนวทางในการป้องกันภัยไซเบอร์ โดยมัวร์จะอธิบายว่าการสร้างระบบความมั่นคงที่แข็งแกร่ง การพัฒนากำลังพล และการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ มีความสำคัญอย่างไรในการรับมือกับสงครามไร้รูป

บทที่ 5: อนาคตของสงครามไร้รูป

ในบทนี้ มัวร์จะชี้ให้เห็นถึงความท้าทายในอนาคตของสงครามไร้รูป เช่น การพัฒนาของเทคโนโลยี AI การโจมตีที่ซับซ้อนขึ้น และการกำหนดกฎระเบียบ

สวัสดี

Nontawatt.s


Posted

in

by

Tags: