สรุปหนังสือ Sandworm

หนังสือ Sandworm: A New Era of Cyberwar and the Hunt for the Kremlin’s Most Dangerous Hackers เขียนโดยแอนดี กรีนเบิร์ก นักข่าวสายเทคโนโลยีของนิตยสาร Wired หนังสือเล่มนี้ตีพิมพ์ในปี 2018 เล่าถึงเรื่องราวของกลุ่มแฮ็กเกอร์ชาวรัสเซียที่รู้จักกันในชื่อ Sandworm พวกเขาได้รับการสนับสนุนจากหน่วยข่าวกรองทางทหารของรัสเซีย (GRU) และรับผิดชอบการโจมตีทางไซเบอร์หลายครั้งต่อเป้าหมายทั่วโลก

หนังสือเริ่มต้นด้วยการกล่าวถึงการโจมตีทางไซเบอร์ครั้งสำคัญหลายครั้งที่เกิดขึ้นในช่วงปี 2014-2017 เป้าหมายของการโจมตีเหล่านี้รวมถึงบริษัทและหน่วยงานรัฐบาลในยูเครน สหรัฐอเมริกา และประเทศอื่นๆ ในยุโรปตะวันออก หนึ่งในการโจมตีที่ร้ายแรงที่สุดคือ NotPetya ซึ่งเป็นมัลแวร์ที่สามารถแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็วและทำให้ระบบคอมพิวเตอร์เสียหายอย่างหนัก

กรีนเบิร์กใช้เวลาหลายปีในการสืบสวนกลุ่ม Sandworm เขาสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยไซเบอร์ เจ้าหน้าที่รัฐ และเหยื่อของการโจมตีทางไซเบอร์ จากการสืบสวนของเขา กรีนเบิร์กสรุปได้ว่า Sandworm เป็นกลุ่มแฮ็กเกอร์ที่มีประสิทธิภาพและอันตราย พวกเขามีความเชี่ยวชาญในการใช้มัลแวร์ที่ซับซ้อนและเทคนิคการแฮ็กที่หลากหลาย พวกเขายังได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลรัสเซีย ซึ่งทำให้พวกเขามีทรัพยากรและอำนาจในการโจมตีเป้าหมายที่มีความสำคัญ

หนังสือ Sandworm เป็นการเตือนภัยเกี่ยวกับภัยคุกคามจากสงครามไซเบอร์ กรีนเบิร์กชี้ให้เห็นว่าโลกกำลังเข้าสู่ยุคใหม่ของสงครามที่การต่อสู้ไม่ได้เกิดขึ้นบนสนามรบอีกต่อไป แต่เป็นในโลกไซเบอร์ เขายังเตือนว่ากลุ่มแฮ็กเกอร์อย่าง Sandworm กำลังพัฒนาทักษะและความสามารถอย่างต่อเนื่อง ทำให้พวกเขาเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของประเทศต่างๆ ทั่วโลก

ต่อไปนี้เป็นประเด็นสำคัญบางประการจากหนังสือ Sandworm:

 • กลุ่ม Sandworm เป็นกลุ่มแฮ็กเกอร์ที่มีประสิทธิภาพและอันตราย พวกเขามีความเชี่ยวชาญในการใช้มัลแวร์ที่ซับซ้อนและเทคนิคการแฮ็กที่หลากหลาย
 • กลุ่ม Sandworm ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลรัสเซีย ซึ่งทำให้พวกเขามีทรัพยากรและอำนาจในการโจมตีเป้าหมายที่มีความสำคัญ
 • โลกกำลังเข้าสู่ยุคใหม่ของสงครามที่การต่อสู้ไม่ได้เกิดขึ้นบนสนามรบอีกต่อไป แต่เป็นในโลกไซเบอร์
 • กลุ่มแฮ็กเกอร์อย่าง Sandworm กำลังพัฒนาทักษะและความสามารถอย่างต่อเนื่อง ทำให้พวกเขาเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของประเทศต่างๆ ทั่วโลก

หนังสือ Sandworm มีทั้งหมด 11 บท ดังนี้

บทที่ 1: สงครามในเงามืด

 • กล่าวถึงการโจมตีทางไซเบอร์ครั้งสำคัญหลายครั้งที่เกิดขึ้นในช่วงปี 2014-2017
 • เป้าหมายของการโจมตีเหล่านี้รวมถึงบริษัทและหน่วยงานรัฐบาลในยูเครน สหรัฐอเมริกา และประเทศอื่นๆ ในยุโรปตะวันออก
 • หนึ่งในการโจมตีที่ร้ายแรงที่สุดคือ NotPetya ซึ่งเป็นมัลแวร์ที่สามารถแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็วและทำให้ระบบคอมพิวเตอร์เสียหายอย่างหนัก

บทที่ 2: หน่วยข่าวกรองทางทหารของรัสเซีย

 • กล่าวถึงหน่วยข่าวกรองทางทหารของรัสเซีย (GRU) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการโจมตีทางไซเบอร์ของรัสเซีย
 • GRU มีประวัติยาวนานในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมจารกรรมและการก่อวินาศกรรม
 • GRU มีทรัพยากรและอำนาจมากมายในการโจมตีเป้าหมายทางไซเบอร์

บทที่ 3: ปฏิบัติการ Sandworm

 • กล่าวถึงกลุ่มแฮ็กเกอร์ชาวรัสเซียที่รู้จักกันในชื่อ Sandworm
 • Sandworm ได้รับการสนับสนุนจาก GRU และรับผิดชอบการโจมตีทางไซเบอร์หลายครั้งต่อเป้าหมายทั่วโลก
 • Sandworm เป็นกลุ่มแฮ็กเกอร์ที่มีประสิทธิภาพและอันตราย พวกเขามีความเชี่ยวชาญในการใช้มัลแวร์ที่ซับซ้อนและเทคนิคการแฮ็กที่หลากหลาย

บทที่ 4: การโจมตีทางไซเบอร์ต่อยูเครน

 • กล่าวถึงการโจมตีทางไซเบอร์ของรัสเซียต่อยูเครน
 • การโจมตีเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของสงครามที่ดำเนินอยู่ระหว่างรัสเซียและยูเครน
 • การโจมตีเหล่านี้มีเป้าหมายเพื่อทำลายโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญของยูเครนและทำให้เศรษฐกิจของยูเครนตกต่ำ

บทที่ 5: การโจมตีทางไซเบอร์ต่อสหรัฐอเมริกา

 • กล่าวถึงการโจมตีทางไซเบอร์ของรัสเซียต่อสหรัฐอเมริกา
 • การโจมตีเหล่านี้รวมถึงการโจมตี SolarWinds ซึ่งทำให้แฮ็กเกอร์สามารถเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐบาลและบริษัทต่างๆ ในสหรัฐอเมริกา
 • การโจมตีเหล่านี้มีเป้าหมายเพื่อรวบรวมข้อมูลลับและสร้างความเสียหายต่อโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญของสหรัฐอเมริกา

บทที่ 6: การสืบสวนของรัฐบาล

 • กล่าวถึงการสืบสวนของรัฐบาลต่อกลุ่ม Sandworm
 • รัฐบาลหลายประเทศกำลังสืบสวนการโจมตีทางไซเบอร์ของรัสเซีย
 • การสืบสวนเหล่านี้มีความซับซ้อนและใช้เวลานาน

บทที่ 7: สงครามไซเบอร์

 • กล่าวถึงภัยคุกคามจากสงครามไซเบอร์
 • โลกกำลังเข้าสู่ยุคใหม่ของสงครามที่การต่อสู้ไม่ได้เกิดขึ้นบนสนามรบอีกต่อไป แต่เป็นในโลกไซเบอร์
 • สงครามไซเบอร์เป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของทุกประเทศ

บทที่ 8: อนาคต

 • กล่าวถึงอนาคตของสงครามไซเบอร์
 • กลุ่มแฮ็กเกอร์อย่าง Sandworm กำลังพัฒนาทักษะและความสามารถอย่างต่อเนื่อง
 • สิ่งนี้ทำให้พวกเขาเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของประเทศต่างๆ ทั่วโลก

บทที่ 9: บทเรียน

 • กล่าวถึงบทเรียนที่ได้จากหนังสือ Sandworm
 • หนังสือเล่มนี้เตือนให้ประเทศต่างๆ ทั่วโลกตระหนักถึงภัยคุกคามจากสงครามไซเบอร์
 • ประเทศต่างๆ ทั่วโลกจำเป็นต้องพัฒนาระบบการป้องกันตัวเองจากการโจมตีทางไซเบอร์

บทที่ 10: บทส่งท้าย

 • สรุปประเด็นสำคัญจากหนังสือ Sandworm

บทที่ 11: หมายเหตุของผู้เขียน

 • กล่าวถึงแหล่งข้อมูลและเอกสารอ้างอิงที่ใช้เขียนหนังสือ Sandworm

Sandworm hacker คือกลุ่มแฮกเกอร์ที่เชื่อว่าเป็นหน่วยงานของรัฐรัสเซีย พวกเขารับผิดชอบต่อการโจมตีทางไซเบอร์หลายครั้งต่อประเทศตะวันตกในช่วงหลายปีที่ผ่านมา รวมถึงการโจมตีต่อเครือข่ายไฟฟ้าของยูเครนในปี 2015 และการโจมตีต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของรัฐบาลสหรัฐฯ ในปี 2017

กลุ่ม Sandworm ใช้เทคนิคการโจมตีทางไซเบอร์ที่หลากหลาย รวมถึงมัลแวร์ การโจมตีแบบฟิชชิง และการใช้ช่องโหว่ในซอฟต์แวร์ พวกเขามักจะมุ่งเป้าไปที่โครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ เช่น เครือข่ายไฟฟ้า เครือข่ายคอมพิวเตอร์ของรัฐบาล และระบบขนส่ง

กลุ่ม Sandworm ถูกมองว่าเป็นภัยคุกคามที่สำคัญต่อความมั่นคงไซเบอร์ของชาติตะวันตก พวกเขาได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลรัสเซียและมีทรัพยากรและความสามารถในการโจมตีที่รุนแรง

ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างบางส่วนของการโจมตีทางไซเบอร์ที่กลุ่ม Sandworm รับผิดชอบ:

 • การโจมตีต่อเครือข่ายไฟฟ้าของยูเครนในปี 2015 ซึ่งทำให้ไฟฟ้าดับในหลายพื้นที่ของประเทศ
 • การโจมตีต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของรัฐบาลสหรัฐฯ ในปี 2017 ซึ่งทำให้ระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานรัฐบาลหลายแห่งเสียหาย
 • การโจมตีต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของโรงพยาบาลในอังกฤษในปี 2018 ซึ่งทำให้ผู้ป่วยไม่สามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้
 • การโจมตีต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขององค์การอนามัยโลกในปี 2020 ซึ่งทำให้ระบบคอมพิวเตอร์ขององค์การอนามัยโลกหยุดทำงาน

กลุ่ม Sandworm ยังคงเป็นภัยคุกคามที่สำคัญต่อความมั่นคงไซเบอร์ของชาติตะวันตก พวกเขายังคงพัฒนาเทคนิคการโจมตีทางไซเบอร์ใหม่ๆ และยังคงมุ่งเป้าไปที่โครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ

สวัสดี

Nontawatt.s


Posted

in

by

Tags: