รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจเเละสังคมเยี่ยมศูนย์ไซเบอร์กองทัพอากาศ

คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจเเละสังคม (นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์) มาเยี่ยมชมศูนย์ไซเบอร์ กองทัพอากาศ ที่ทันสมัยของประเทศ เพื่อรับฟังการบรรยายสรุป บทบาท หน้าที่ เเละ ภารกิจ ในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ รวมทั้งความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีกิจการอวกาศ โดยเฉพาะ ดาวเทียม นภา 1 เเละ นภา 2 โดยมี พล.อ.ต.สมพร ร่มพยอม ผอ.ศูนย์ไซเบอร์ กองทัพอากาศ เเละ คณะ มาให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น เเละร่วมประชุมหารือถึงความร่วมมือระหว่างกระทรวง
ดีอีเอสเเละกองทัพอากาศ ในโอกาส ต่อไป


Posted

in

by

Tags: